ï»? 雨篷坍塌åQŒè¢«˜q½åˆ‘责!风险无小事_沛_—省工½E‹å‹˜å¯Ÿè®¾è®¡è¡Œä¸šåä¼?/title> <meta name="description" content="雨篷坍塌åQŒè¢«˜q½åˆ‘责!风险无小äº? /> <meta name="keyword" content="" /> <link rel="stylesheet" href="/css/defaultPage.css" type="text/css" /> <link href="/html/tem001/css/Style.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <script language=javascript> //========================= 讄¡½®å­—体大中ž®?start ============= function doZoom(size){ var artibody = document.getElementById('Lab_Content'); if(!artibody){ return; } var artibodyChild = artibody.childNodes; artibody.style.fontSize = size + 'px'; //再对artibody div内的直接html节点讄¡½®fontSize属æ€? for(var i = 0; i < artibodyChild.length; i++){ if(artibodyChild[i].nodeType == 1){ artibodyChild[i].style.fontSize = size + 'px'; } } } //========================= 讄¡½®å­—体大中ž®?end ============= //========================= 打印正文部分 start ============= //print js begin function LoadPrintJsCallBack(){ if(typeof forSPrint == "object" && forSPrint.Print){ forSPrint.Print(); } } function LoadPrintJs(){ var jsFile = "/PClass/Js/print.js"; //打印主js文äšgurl jsFile += "?t="+ (new Date()).getTime(); var js = document.createElement("script"); js.setAttribute("src",jsFile); js.setAttribute("type","text/javascript"); //for ie js.onreadystatechange = function(){ if(js.readyState=="loaded"){ LoadPrintJsCallBack(); } }; js.onload = LoadPrintJsCallBack; document.body.insertBefore(js,null); // null for ff } //========================= 打印正文部分 end ============= </script> <script language="javascript" type="text/javascript" src="/js/jquery-1.8.2.min.js"></script> <script type="text/javascript"> function SetPageHeight() { var LHeight = $("#WinLeft").height(); var RHeight = $("#WinRight").height(); if (LHeight > RHeight) { $("#WinRight").height(LHeight); } else { $("#WinLeft").height(RHeight); } } </script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div style="position:fixed;left:-9000px;top:-9000px;"><code id="s6awo"></code><div id="s6awo"></div><small id="s6awo"></small><center id="s6awo"></center><wbr id="s6awo"></wbr><option id="s6awo"></option><wbr id="s6awo"></wbr><tr id="s6awo"></tr><object id="s6awo"></object><small id="s6awo"></small><menu id="s6awo"></menu><wbr id="s6awo"></wbr><li id="s6awo"></li><table id="s6awo"></table><samp id="s6awo"></samp><small id="s6awo"></small><samp id="s6awo"></samp><legend id="s6awo"></legend><small id="s6awo"></small><source id="s6awo"></source><center id="s6awo"></center><optgroup id="s6awo"></optgroup><blockquote id="s6awo"></blockquote><strong id="s6awo"></strong><option id="s6awo"></option><table id="s6awo"></table><code id="s6awo"></code><noscript id="s6awo"></noscript><s id="s6awo"></s><strong id="s6awo"></strong><acronym id="s6awo"></acronym><optgroup id="s6awo"></optgroup><label id="s6awo"></label><td id="s6awo"></td><li id="s6awo"></li><xmp id="s6awo"></xmp><small id="s6awo"></small><dd id="s6awo"></dd><object id="s6awo"></object><samp id="s6awo"></samp><option id="s6awo"></option><xmp id="s6awo"></xmp><tt id="s6awo"></tt><xmp id="s6awo"></xmp><menu id="s6awo"></menu><label id="s6awo"></label><wbr id="s6awo"></wbr><table id="s6awo"></table><menu id="s6awo"></menu><div id="s6awo"></div> <strong id="s6awo"></strong><button id="s6awo"></button><rt id="s6awo"></rt><small id="s6awo"></small><strong id="s6awo"></strong><source id="s6awo"></source><input id="s6awo"></input><button id="s6awo"></button><noscript id="s6awo"></noscript><li id="s6awo"></li><table id="s6awo"></table><kbd id="s6awo"></kbd><li id="s6awo"></li><table id="s6awo"></table><table id="s6awo"></table><option id="s6awo"></option><source id="s6awo"></source><center id="s6awo"></center><optgroup id="s6awo"></optgroup><kbd id="s6awo"></kbd><menu id="s6awo"></menu><small id="s6awo"></small><dd id="s6awo"></dd><sup id="s6awo"></sup><tt id="s6awo"></tt><u id="s6awo"></u><optgroup id="s6awo"></optgroup><wbr id="s6awo"></wbr><li id="s6awo"></li><small id="s6awo"></small><tr id="s6awo"></tr><acronym id="s6awo"></acronym><div id="s6awo"></div><rt id="s6awo"></rt><small id="s6awo"></small><xmp id="s6awo"></xmp><blockquote id="s6awo"></blockquote><menu id="s6awo"></menu><optgroup id="s6awo"></optgroup><legend id="s6awo"></legend><label id="s6awo"></label><legend id="s6awo"></legend><strong id="s6awo"></strong><legend id="s6awo"></legend><li id="s6awo"></li><rt id="s6awo"></rt><source id="s6awo"></source><button id="s6awo"></button><menu id="s6awo"></menu><div id="s6awo"></div> <xmp id="s6awo"></xmp><strong id="s6awo"></strong><li id="s6awo"></li><strong id="s6awo"></strong><optgroup id="s6awo"></optgroup><optgroup id="s6awo"></optgroup><acronym id="s6awo"></acronym><bdo id="s6awo"></bdo><li id="s6awo"></li><tr id="s6awo"></tr><kbd id="s6awo"></kbd><samp id="s6awo"></samp><label id="s6awo"></label><object id="s6awo"></object><noscript id="s6awo"></noscript><dd id="s6awo"></dd><object id="s6awo"></object><optgroup id="s6awo"></optgroup><tr id="s6awo"></tr><sup id="s6awo"></sup><li id="s6awo"></li><tr id="s6awo"></tr><rt id="s6awo"></rt><samp id="s6awo"></samp><td id="s6awo"></td><td id="s6awo"></td><legend id="s6awo"></legend><u id="s6awo"></u><bdo id="s6awo"></bdo><button id="s6awo"></button><tt id="s6awo"></tt><u id="s6awo"></u><s id="s6awo"></s><tr id="s6awo"></tr><wbr id="s6awo"></wbr><sup id="s6awo"></sup><dd id="s6awo"></dd><nav id="s6awo"></nav><xmp id="s6awo"></xmp><source id="s6awo"></source><kbd id="s6awo"></kbd><small id="s6awo"></small><nav id="s6awo"></nav><u id="s6awo"></u><div id="s6awo"></div><dd id="s6awo"></dd><strong id="s6awo"></strong><label id="s6awo"></label><object id="s6awo"></object><tbody id="s6awo"></tbody></div> <form method="post" action="ShowInfo.aspx?moduleCode=101008&InfoID=4154" id="form1"> <input type="hidden" name="__EVENTVALIDATION" id="__EVENTVALIDATION" value="/wEdACbomDuvS/SrrBGSUe3KOKGnHG/wAz6zFMxpBH8nmS4no3+Wm6PsxduRG/s89CSq4jgSvSoHeDKXkZqQA+hysl7BYjidqGrcx2pUX9GrP+XY5QaG8j79o0Q5mOGtywN3bzY9bwMXS1f77YuifDxco5OudW7YFpAtUeJanMV/7ADEdnSQULdPP+xLY/2RcC/smhK+rx9bhNB8wLnSEjBktR0i7jPOJ85YnczVT6Y79hZ9L4ywGhu6UEZX+QqP7yNXjyH31NZB9hmMb5ZjlFJWsd/SJvyg4SNHLQVM3npuuTv/Q5IxZbSTeCE+Wwo/2pbpOkIxq3fMh85aCbhcCVZI+u951BBP0qB9Qoo58BJWDlfHENRLwKU0PQKjUrsU8Sl/SpjnV/d5YWdbuFyUCi//Wt6P0ksZ+J0UFMPzzWlx91sWovNnMFcG0aU47NPAGMlhNdSc7Arhcl4VaqRQKNCt9kJUvtSWKiA3vgoWwa3JnqqB8hPced/d5NWCWZmNZPWgaB94z6u8a0LeIRo9udJOGjEA+QdBNy/33AVi6vj0aow+Y0UP+DTuuGb335Nge1D5oAWQKHd6rfCKlhbFWrkeGFSJYT+cCBeU/rPM5ZmcYc259O0rjPXmPJYKITwDoEaV0eTJ9ADjKpraaxyEaEuYHdU++BKTEnjNY/CKqNrZ5wP+Q3/un7xAkoeJKu/v8SNrFVsrZ8qfssVd8mJ7y2VKeq/0zNrvjC3N08nBYQ9psRKjRA8IBpRR65yDqhA2BAofd5R9qRUKubS7D/LCWqle7oh/A09cT7qUcUOu60xKwj+kN0R6usJMvOy2dzIf9TP5bIXSXWYD3YvudAa+v8OaCLVw" /> <div class="defHead"> <div class="Head1"> <div class="PageW"> <div class="Head"><img src="/images/head2019.png" /></div> </div> </div> <div class="Nav"> <div class="PageW"> <ul> <li class="L1" id="MC0" onmousemove="SetA(0,1);" onmouseout="SetA(0,0);" onclick="self.location='/'"><a href="/">¾|‘站首页</a></li> <li class="L0"></li> <li class="L1" id="MC1" onmousemove="SetA(1,1);" onmouseout="SetA(1,0);" onclick="self.location='/info/Module/Tem01/?moduleCode=101005'"><a href="/info/Module/Tem01/?moduleCode=101005">高端</a></li> <li class="L0"></li> <li class="L1" id="MC2" onmousemove="SetA(2,1);" onmouseout="SetA(2,0);" onclick="self.location='/info/Module/Tem01/?moduleCode=101004'"><a href="/info/Module/Tem01/?moduleCode=101004">行业动æ€?/a></li> <li class="L0"></li> <li class="L1" id="MC3" onmousemove="SetA(3,1);" onmouseout="SetA(3,0);" onclick="self.location='/info/Module/Tem01/?moduleCode=101013'"><a href="/info/Module/Tem01/?moduleCode=101013">会员风采</a></li> <li class="L0"></li> <li class="L1" id="MC4" onmousemove="SetA(4,1);" onmouseout="SetA(4,0);" onclick="self.location='/info/Module/Tem01/?moduleCode=101025'"><a href="/info/Module/Tem01/?moduleCode=101025">观点</a></li> <li class="L0"></li> <li class="L1" id="MC5" onmousemove="SetA(5,1);" onmouseout="SetA(5,0);" onclick="self.location='/info/Module/Tem01/?moduleCode=101001'"><a href="/info/Module/Tem01/?moduleCode=101001">文äšg通知</a></li> <li class="L0"></li> <li class="L1" id="MC6" onmousemove="SetA(6,1);" onmouseout="SetA(6,0);" onclick="self.location='/info/Module/Tem01/?moduleCode=101002'"><a href="/info/Module/Tem01/?moduleCode=101002">公告公示</a></li> <li class="L0"></li> <li class="L1" id="MC7" onmousemove="SetA(7,1);" onmouseout="SetA(7,0);" onclick="self.location='/info/Module/Tem01/?moduleCode=101007'"><a href="/info/Module/Tem01/?moduleCode=101007">政策法规</a></li> <li class="L0"></li> <li class="L1" id="MC8" onmousemove="SetA(8,1);" onmouseout="SetA(8,0);" onclick="self.location='/info/Module/Tem14/?moduleCode=101008'"><a href="/info/Module/Tem14/?moduleCode=101008">信用体系å»ø™®¾</a></li> <li class="L0"></li> <li class="L1" id="MC9" onmousemove="SetA(9,1);" onmouseout="SetA(9,0);" onclick="self.location='/info/Module/Tem01/?moduleCode=101014'"><a href="/info/Module/Tem01/?moduleCode=101014">设计师风é‡?/a></li> <li class="L0"></li> <li class="L1" id="MC10" onmousemove="SetA(10,1);" onmouseout="SetA(10,0);" onclick="self.location='/info/Module/Tem01/?moduleCode=101019'"><a href="/info/Module/Tem01/?moduleCode=101019">联系我们</a></li> </ul> </div> </div> </div> <script type="text/javascript"> var SelID = 9; function AA(id){ return document.getElementById(id); } function AddFavorite(sTitle) { if (document.all) { window.external.addFavorite(document.location.href,sTitle); } } function SetA(thisID,isOver) { if (isOver == 1) { if(AA('MC' + thisID).className.indexOf("MS") ==-1) { AA('MC' + thisID).className += " "+AA('MC' + thisID).className+"MS"; } } else { if (thisID != SelID) { AA('MC' + thisID).className = "L1"; } } } //SetA(SelID, 1); </script> <div class="def"> <div class="A1">  å½“前位置åQ?span id="Lab_CurrentLocation">首页 > èµ„ä¿¡òq›_°</span></div> </div> <div class="MainCont"> <div class="MainLeft" id="WinLeft"> <div class="B1"> <div class="null"></div> <div id="PanShowTitle" class="lcBlk"> <div id="artibodyTitle"> <h1><span id="Lab_Title">雨篷坍塌åQŒè¢«˜q½åˆ‘责!风险无小äº?/span></h1> <div class="from_info"> 消息来源åQ?span id="Lab_Author">本网ç«?/span>     发布旉™—´åQ?span id="Lab_AppearDate">2018/9/25 11:11:02</span>     ‹¹è§ˆ‹Æ¡æ•°åQ?span id="Lab_BrowseCount"></span></div> </div> </div> <div class="null"></div> <div class="B1_01"> <span class="TDContent"><span id="Lab_Content"><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; font-size: 17px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; letter-spacing: 0.544px; line-height: 27.2px; white-space: normal; widows: 1; text-align: center; background-color: rgb(255, 255, 255); box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; font-size: 18px;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;">深圳市龙岗区òqÏx¹–街道侨联办公楼后门雨‹‚šâ€?·6”坍塌事故调查报å‘?/strong></span></p><p><section class="" powered-by="xiumi.us" style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; font-size: 17px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; letter-spacing: 0.544px; line-height: 27.2px; text-align: justify; white-space: normal; widows: 1; background-color: rgb(255, 255, 255); word-wrap: break-word !important;"><section style="margin: 10px 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important;"><section style="margin: 0px; padding: 10px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important; display: inline-block; width: 677px; border: 2px dashed rgb(192, 200, 209); border-radius: 0.7em; background-color: rgb(239, 239, 239);"><section class="" powered-by="xiumi.us" style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important;"><section style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important;"><section style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important;"><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; clear: both; min-height: 1em; word-wrap: break-word !important;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important; letter-spacing: 0px; font-size: 16px;">2018òq?æœ?日上å?1æ—?0分,位于深圳市龙岗区òqÏx¹–街道™åºæ˜Œè¡?8åïLš„由深圛_¸‚东æ“v渔港˜¡é¥®æœ‰é™å…¬å¸æ‰¿ç§Ÿçš„åã^湖街道äöL联办公楼(原称“åã^湖镇侨联办公楼”,以下½Ž€¿UîCöL联大æ¥?后门雨棚发生坍塌事故åQŒé€ æˆ4人死亡,4人受伤,直接¾læµŽæŸå¤±454.2万元ã€?/span></p></section></section></section></section></section></section><section class="" powered-by="xiumi.us" style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; font-size: 17px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; letter-spacing: 0.544px; line-height: 27.2px; text-align: justify; white-space: normal; widows: 1; background-color: rgb(255, 255, 255); word-wrap: break-word !important;"><section style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important;"><section style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important;"></section></section></section></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; font-size: 17px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; letter-spacing: 0.544px; line-height: 27.2px; white-space: normal; widows: 1; text-align: center; background-color: rgb(255, 255, 255); box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><img src="/upload/Info/images/20180925/6367347063905800006810299.jpg" title="02001.jpg" alt="02001.jpg"/></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; font-size: 17px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; letter-spacing: 0.544px; line-height: 27.2px; white-space: normal; widows: 1; text-align: center; background-color: rgb(255, 255, 255); box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;">事故现场</p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; font-size: 17px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; letter-spacing: 0.544px; line-height: 27.2px; white-space: normal; widows: 1; text-align: center; background-color: rgb(255, 255, 255); box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><br style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"/></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; font-size: 17px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; letter-spacing: 0.544px; text-align: justify; white-space: normal; widows: 1; line-height: 2em; background-color: rgb(255, 255, 255); box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;">事故调查¾l„按照“四不放˜q‡â€å’Œâ€œç§‘学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则åQŒé€šè¿‡çŽ°åœºå‹˜æŸ¥ã€æŸ¥é˜…资料、调查取证、检‹¹‹é‰´å®šå’Œä¸“家è®ø™¯åQŒæŸ¥æ˜Žäº†äº‹æ•…发生的原因、经˜q‡ã€äh员伤亡和直接¾læµŽæŸå¤±½{‰æƒ…况,认定了事故性质和责任,提出了对有关责ä“Q人员和责ä»Õd•ä½çš„处理å»ø™®®ã€‚同æ—Óž¼Œé’ˆå¯¹äº‹æ•…原因及暴露出的问题,提出了事故防范措施徏议ã€?/p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; font-size: 17px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; letter-spacing: 0.544px; text-align: justify; white-space: normal; widows: 1; line-height: 2em; background-color: rgb(255, 255, 255); box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><br style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"/></p><p><section class="" powered-by="xiumi.us" style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; font-size: 17px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; letter-spacing: 0.544px; line-height: 27.2px; text-align: justify; white-space: normal; widows: 1; background-color: rgb(255, 255, 255); word-wrap: break-word !important;"><section style="margin: 0.55em 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important;"><section style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important; display: inline-block;"><section style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important;"><section style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important; display: inline-block; vertical-align: top; width: 2em; height: 2.16em; border-bottom-left-radius: 0.4em; border-top-left-radius: 0.4em; background-color: rgb(95, 156, 239);"><section style="margin: 0px; padding: 0px 0px 0px 0.5em; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important; line-height: 2.16em; width: 2em; height: 1em; color: rgb(255, 255, 255); font-size: 18px;"><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; clear: none; min-height: 1em; word-wrap: break-word !important;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important;">一</strong></p></section></section><section style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important; display: inline-block; vertical-align: top; width: 0px; border-left-width: 0.5em; border-left-style: solid; border-left-color: rgb(95, 156, 239); border-top-width: 1.08em !important; border-top-style: solid !important; border-top-color: transparent !important; border-bottom-width: 1.08em !important; border-bottom-style: solid !important; border-bottom-color: transparent !important;"></section></section><section style="margin: -2.11111em 0px 0.1em 1em; padding: 0.2em 0.3em; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important; float: left; border: 1px solid rgb(95, 156, 239); border-radius: 0.4em;"><section style="margin: 0px 0px 0px 2px; padding: 0px 5px 0px 1.5em; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important; float: left; display: inline-block; vertical-align: top; font-size: 18px;"><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; clear: both; min-height: 1em; word-wrap: break-word !important;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important;">基本情况</strong></p></section></section></section></section></section><section class="" powered-by="xiumi.us" style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; font-size: 17px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; letter-spacing: 0.544px; line-height: 27.2px; text-align: justify; white-space: normal; widows: 1; background-color: rgb(255, 255, 255); word-wrap: break-word !important;"><section style="margin: 0.5em 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important;"><section style="margin: 0px; padding: 0.3em 0.5em; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important; display: inline-block; border-radius: 0.5em; color: rgb(255, 255, 255); box-shadow: rgb(165, 165, 165) 0.2em 0.2em 0.1em; background-color: rgb(95, 156, 239);"><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; clear: both; min-height: 1em; word-wrap: break-word !important;">åQˆä¸€åQ‰äöL联大楼徏设施工基本情å†?/p></section></section></section></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; font-size: 17px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; letter-spacing: 0.544px; text-align: justify; white-space: normal; widows: 1; line-height: 2em; background-color: rgb(255, 255, 255); box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;">¾læŸ¥åQŒäöL联大æ¥égºŽ2000òq?月设计,设计单位为深圛_¸‚设计装饰工程公司åQŒå¾è®‘֍•ä½äؓ深圳市龙岗区òqÏx¹–镇归国华侨联合会(现已更名为深圛_¸‚龙岗区åã^湖街道归国华侨联合会åQŒä»¥ä¸‹ç®€¿U°â€œåã^湖äöL联â€?åQŒç›‘理单位äؓ深圳市深龙港å»ø™®¾ç›‘理有限公司åQŒæ–½å·¥å•ä½äؓ深圳市åã^湖镇安达业徏½{‘å·¥½E‹æœ‰é™å…¬å¸ï¼Œè¯¥å·¥½E‹æ— ç”¨åœ°è®¸å¯è¯ã€å¾è®‘Ö·¥½E‹è§„划许可证和施工许可证åQŒäؓ非正式报监项目,深圳市龙岗区工程质量监督‹‚€éªŒç«™ä»¥æå‰ä»‹å…¥åŞ式提供质量监督服务ã€?/p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; font-size: 17px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; letter-spacing: 0.544px; text-align: justify; white-space: normal; widows: 1; line-height: 2em; background-color: rgb(255, 255, 255); box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><br style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"/></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; font-size: 17px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; letter-spacing: 0.544px; text-align: justify; white-space: normal; widows: 1; line-height: 2em; background-color: rgb(255, 255, 255); box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;">侨联大楼为四层框架结构,建筑面积ä¸?098òqÏx–¹¾c»I¼Œå¼€å·¥æ—¶é—?000òq?1月,竣工旉™—´¾U¦äؓ2001òq?月。设计图¾U¸åŠæ–½å·¥åˆåŒ¾U¦å®šçš„内容主要有åQšåœ°åŸÞZ¸ŽåŸºç¡€ã€ä¸»ä½“结构、水电工½E‹åŠ½W¬å››å±‚室内装修工½E‹ï¼Œå·¥ç¨‹åˆåŒ¾l“算造ä­hä¸?57.72万元ã€?/p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; font-size: 17px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; letter-spacing: 0.544px; text-align: justify; white-space: normal; widows: 1; line-height: 2em; background-color: rgb(255, 255, 255); box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><br style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"/></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; font-size: 17px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; letter-spacing: 0.544px; text-align: justify; white-space: normal; widows: 1; line-height: 2em; background-color: rgb(255, 255, 255); box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;">¾læŸ¥åQŒè¯¥å¤§æ¥¼å±žäºŽåŽ†å²é—ç•™˜qæ³•å»ºç­‘åQŒä¾æ®ã€Šæ·±åœ›_¸‚人民代表大会常务委员会关于农村城市化历史遗留˜qæ³•å»ºç­‘的处理决定》等政策法规åQŒè¯¥å¤§æ¥¼ä¸ÖM½“建筑与事发雨‹‚šç­‰é™„属建筑物一òq¶äºŽ2009òq?2月向所在街道办事处˜q›è¡Œäº†åŽ†å²é—留违法徏½{‘çš„ç”ÏxŠ¥åQŒä¾è§„可以不予处理ã€?/p><p><section class="" powered-by="xiumi.us" style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; font-size: 17px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; letter-spacing: 0.544px; line-height: 27.2px; text-align: justify; white-space: normal; widows: 1; background-color: rgb(255, 255, 255); word-wrap: break-word !important;"><section style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important;"><section style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important;"><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; clear: both; min-height: 1em; word-wrap: break-word !important;"><br style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important;"/></p></section></section></section><section class="" powered-by="xiumi.us" style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; font-size: 17px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; letter-spacing: 0.544px; line-height: 27.2px; text-align: justify; white-space: normal; widows: 1; background-color: rgb(255, 255, 255); word-wrap: break-word !important;"><section style="margin: 0.5em 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important;"><section style="margin: 0px; padding: 0.3em 0.5em; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important; display: inline-block; border-radius: 0.5em; color: rgb(255, 255, 255); box-shadow: rgb(165, 165, 165) 0.2em 0.2em 0.1em; background-color: rgb(95, 156, 239);"><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; clear: both; min-height: 1em; word-wrap: break-word !important;">åQˆäºŒåQ‰äº‹å‘雨‹‚šåŸºæœ¬å¾è®¾æƒ…å†?/p></section></section></section></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; font-size: 17px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; letter-spacing: 0.544px; text-align: justify; white-space: normal; widows: 1; line-height: 2em; background-color: rgb(255, 255, 255); box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;">¾læŸ¥åQŒå‘生坍塌的雨棚位于深圳市东‹¹äh¸”港餐饮有限公司承¿UŸçš„侨联大楼后门(以下½Ž€¿U°é›¨‹‚?åQŒå¾æˆäºŽ2001òq´åº•åQŒä¹‹åŽæœªæ‰©å¾ã€‚因当时的äöL联大楼承¿UŸæ–¹æ·±åœ³å¸‚åã^湖东‹¹äh¸”港酒æ¥?ä¸ÞZ¸ªä½“工商户性质åQŒå®žé™…控制äh王伟ç?军_®šåœ¨å¯¹è¯¥å¤§æ¥?-3层进行室内装修的同时åQŒåœ¨è¯¥å¤§æ¥¼åŽé—¨å¢žå»ø™¯¥é›¨æ£šåQŒä¸€òq¶å‘包给江景奇个人承包施工。该酒楼实际控制人王伟球指派时ä“Q酒楼æ€È»ç†å¸å¾’志诚具体统½{¹è´Ÿè´£ä¸Š˜q°å·¥½E‹é¡¹ç›®çš„å»ø™®¾ã€‚江景奇指派李艳˜q›ç­‰äººæ‹…ä»ÈŽ°åœºæ–½å·¥å‘˜åQŒå‚与施工的现场½Ž¡ç†ã€?strong style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; color: rgb(255, 0, 0);">该雨‹‚šå¾è®ùN¡¹ç›®ï¼Œæ— æŠ¥å»ºæ‰‹¾l­ï¼Œæœªå§”托设计单位设计,无正规设计图¾U¸ï¼Œæ–½å·¥çŽ°åœºæ— ç›‘理单位和质量监督单位</span></strong>åQŒæ–½å·¥æ—¶é—´è‡ª2001òq?月至2001òq?2月。经现场‹‚€‹¹‹è®¤å®šï¼Œè¯¥é›¨‹‚šå±‹ç›–äؓ轻钢桁架¾l“构梁、钢丝网砂浆构成åQŒæ¡æž¶æ¢ä¸€ç«¯ä¸Žä¾¨è”大楼ä¸ÖM½“墙面之间以膨胀螺栓固定åQŒæ¡æž¶æ¢å¦ä¸€ç«¯ä»¥ä¸¤æ ¹é’¢æ ¼æž„—æ؜凝土柱支æ‰Ñ€‚雨‹‚šé¢¿U¯çº¦ä¸?0m2åQŒä¸¤æ ÒŽ”¯æ‰¿æŸ±é«˜å‡ä¸?.1måQŒæŸ±é—´è·ä¸?.5måQŒæ¡æž¶è·¨åº¦äؓ4.8måQŒé¡¶é¢äؓ不上人屋面ã€?/p><p><section class="" powered-by="xiumi.us" style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; font-size: 17px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; letter-spacing: 0.544px; line-height: 27.2px; text-align: justify; white-space: normal; widows: 1; background-color: rgb(255, 255, 255); word-wrap: break-word !important;"><section style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important;"><section style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important;"><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; clear: both; min-height: 1em; word-wrap: break-word !important;"><br style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important;"/></p></section></section></section><section class="" powered-by="xiumi.us" style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; font-size: 17px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; letter-spacing: 0.544px; line-height: 27.2px; text-align: justify; white-space: normal; widows: 1; background-color: rgb(255, 255, 255); word-wrap: break-word !important;"><section style="margin: 0.5em 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important;"><section style="margin: 0px; padding: 0.3em 0.5em; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important; display: inline-block; border-radius: 0.5em; color: rgb(255, 255, 255); box-shadow: rgb(165, 165, 165) 0.2em 0.2em 0.1em; background-color: rgb(95, 156, 239);"><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; clear: both; min-height: 1em; word-wrap: break-word !important;">åQˆä¸‰åQ‰ä¸Žäº‹æ•…相关单位基本情况</p></section></section></section><section class="" powered-by="xiumi.us" style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; font-size: 17px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; letter-spacing: 0.544px; line-height: 27.2px; text-align: justify; white-space: normal; widows: 1; background-color: rgb(255, 255, 255); word-wrap: break-word !important;"><section style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important;"><section style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important;"><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; font-size: 16px;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;">1.侨联大楼物业及其附属雨棚出租æ–?/strong></span><br style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"/></p></section></section></section></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; font-size: 17px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; letter-spacing: 0.544px; text-align: justify; white-space: normal; widows: 1; line-height: 2em; background-color: rgb(255, 255, 255); box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;">òqÏx¹–侨联åQšæ³¨å†Œæˆç«‹äºŽ1984òq?月,为社会团体组¾l‡æ€§è´¨åQŒæŽ¥å—龙岗区òqÏx¹–街道党工委、办事处业务指导ã€?/p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; font-size: 17px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; letter-spacing: 0.544px; text-align: justify; white-space: normal; widows: 1; line-height: 2em; background-color: rgb(255, 255, 255); box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><br style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"/></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; font-size: 17px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; letter-spacing: 0.544px; text-align: justify; white-space: normal; widows: 1; line-height: 2em; background-color: rgb(255, 255, 255); box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; font-size: 16px;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;">2.侨联大楼物业及其附属雨棚承租æ–?/strong></span></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; font-size: 17px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; letter-spacing: 0.544px; text-align: justify; white-space: normal; widows: 1; line-height: 2em; background-color: rgb(255, 255, 255); box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;">(1)深圳市åã^湖东‹¹äh¸”港酒æ¥?以下½Ž€¿UîC¸œ‹¹äh¸”港酒æ¥?åQšæˆç«‹äºŽ2001òqß_¼Œä¸ÞZ¸ªä½“工商户性质åQŒæ³¨å†Œç»è¥è€…äؓ于富霖,2003òq´åº•å˜æ›´ä¸ºçŽ‹åº†æƒåQŒå®žé™…控制äh为王伟球(香港¾c?;</p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; font-size: 17px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; letter-spacing: 0.544px; text-align: justify; white-space: normal; widows: 1; line-height: 2em; background-color: rgb(255, 255, 255); box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><br style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"/></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; font-size: 17px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; letter-spacing: 0.544px; text-align: justify; white-space: normal; widows: 1; line-height: 2em; background-color: rgb(255, 255, 255); box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;">(2)深圳市东‹¹äh¸”港餐饮有限公å?以下½Ž€¿UîC¸œ‹¹äh¸”港公å?实际控制人王伟球))。东‹¹äh¸”港酒æ¥égºŽ2011òq?月申请变更单位性质、名¿UŽÍ¼Œå˜æ›´æ³¨å†Œç™»è®°ä¸ºæ·±åœ›_¸‚东æ“v渔港˜¡é¥®æœ‰é™å…¬å¸åQŒæ³•å®šä»£è¡¨äh为王庆权åQŒå®žé™…控制äh仍äؓ王伟ç?</p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; font-size: 17px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; letter-spacing: 0.544px; text-align: justify; white-space: normal; widows: 1; line-height: 2em; background-color: rgb(255, 255, 255); box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><br style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"/></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; font-size: 17px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; letter-spacing: 0.544px; text-align: justify; white-space: normal; widows: 1; line-height: 2em; background-color: rgb(255, 255, 255); box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; font-size: 16px;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;">3.深圳市东‹¹äh¸”港餐饮有限公å?以下½Ž€¿UîC¸œ‹¹äh¸”港公å?实际控制人陈应和))ã€?/strong></span>2014òq?月,深圳市东‹¹äh¸”港餐饮有限公叔R€šè¿‡åè®®è½¬è®©åQŒæ³•å®šä»£è¡¨äh变更为陈应和åQŒä¸”陈应和äؓ实际控制人ã€?/p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; font-size: 17px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; letter-spacing: 0.544px; text-align: justify; white-space: normal; widows: 1; line-height: 2em; background-color: rgb(255, 255, 255); box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><br style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"/></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; font-size: 17px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; letter-spacing: 0.544px; text-align: justify; white-space: normal; widows: 1; line-height: 2em; background-color: rgb(255, 255, 255); box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;">因äöL联大楼紧é‚ȝ‰©ä¸šåŒæ‹¥è¡—保龄球馆和停车场归另一单位立大车料(深圳)有限公司所有,ä¸ÞZ¾¿äºŽé¤é¥®æœåŠ¡ç»è¥ï¼Œ2014òq?æœ?日,陈应和代表东‹¹äh¸”港公å?实际控制人陈应和)于立大èžRæ–?深圳)有限公司负责人曹淑芬½{¾è®¢äº†æˆ¿å±‹ç§ŸèµåˆåŒã€‚租赁场圎ͼšåŒæ‹¥è¡—保龄球馆和停èžR场,面积¾U?400òqÏx–¹¾c»I¼Œç”¨äºŽæ‰¿æ‹…酒店宴席大堂和停车场;合同¿UŸæœŸä¸ºï¼š2014òq?æœ?日至2018òq?æœ?1日。该合同¾låŒæ–¹åå•†çº¦å®šï¼Œäº?018òq?æœ?1日提前终止,上述物业äº?018òq?æœ?1日被出租æ–ÒŽ”¶å›žï¼Œå¯ÆD‡´ä¸œæ“v渔港公司(实际控制人陈应和)无法¾l§ç®‹¾lè¥åQŒäºŽ2018òq?æœ?1日停止营业ã€?/p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; font-size: 17px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; letter-spacing: 0.544px; text-align: justify; white-space: normal; widows: 1; line-height: 2em; background-color: rgb(255, 255, 255); box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><br style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"/></p><p><section class="" powered-by="xiumi.us" style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; font-size: 17px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; letter-spacing: 0.544px; line-height: 27.2px; text-align: justify; white-space: normal; widows: 1; background-color: rgb(255, 255, 255); word-wrap: break-word !important;"><section style="margin: 0.5em 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important;"><section style="margin: 0px; padding: 0.3em 0.5em; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important; display: inline-block; border-radius: 0.5em; color: rgb(255, 255, 255); box-shadow: rgb(165, 165, 165) 0.2em 0.2em 0.1em; background-color: rgb(95, 156, 239);"><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; clear: both; min-height: 1em; word-wrap: break-word !important;">åQˆå››åQ‰äöL联大楼物业及光™™„属雨‹‚šç§Ÿèµæƒ…å†?/p></section></section></section><section class="" powered-by="xiumi.us" style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; font-size: 17px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; letter-spacing: 0.544px; line-height: 27.2px; text-align: justify; white-space: normal; widows: 1; background-color: rgb(255, 255, 255); word-wrap: break-word !important;"><section style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important;"><section style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important;"><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; clear: both; min-height: 1em; word-wrap: break-word !important;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: 16px; color: rgb(6, 6, 6);">1.òqÏx¹–侨联ž®†äöL联大楼物业及光™™„属雨‹‚šå‡º¿UŸç»™ä¸œæ“v渔港酒楼情况(2001òq?2æœ?æ—?2011òq?1æœ?0日期é—?</span></strong></p></section></section></section></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; font-size: 17px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; letter-spacing: 0.544px; text-align: justify; white-space: normal; widows: 1; line-height: 2em; background-color: rgb(255, 255, 255); box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><br style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"/></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; font-size: 17px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; letter-spacing: 0.544px; text-align: justify; white-space: normal; widows: 1; line-height: 2em; background-color: rgb(255, 255, 255); box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;">2001òq?2æœ?日,òqÏx¹–侨联时ä“Q负责人陈景堂与东‹¹äh¸”港酒楼实际控制äh王伟球代表各自单位签订房屋租赁合同。租赁场圎ͼšä¾¨è”大楼一臛_››å±‚,其中1-3层酒楼店面用于酒æ¥ÆD¥ä¸šã€å››å±‚指定区域用于办公,另加大楼右侧950òqÏx–¹¾c³ç©ºåœ°çš„场地;合同¿UŸæœŸåQ?001òq?2æœ?日至2011òq?1æœ?0日。合同约定:本合同期满,属乙方在大楼内、外投资兴徏的一切项ç›?不包åQšåŽ¨å…—÷€é¤å…—÷€ç©ºè°?无偿归甲æ–ÒŽ‰€æœ?乙方在租赁期内,不得随意改变大楼ä¸ÖM½“åQŒç¡®å®žé¡»æ”¹åŠ¨åQŒé¡»¾lç”²æ–ÒŽŠ¥å»ø™®¾éƒ¨é—¨é‰´å®šåŽæ‰èƒ½åŠ¨å·¥ï¼Œç”²æ–¹æœ‰æƒå‘乙方作å‡ø™¿è§„处¾|šã€?/p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; font-size: 17px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; letter-spacing: 0.544px; text-align: justify; white-space: normal; widows: 1; line-height: 2em; background-color: rgb(255, 255, 255); box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><br style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"/></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; font-size: 17px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; letter-spacing: 0.544px; text-align: justify; white-space: normal; widows: 1; line-height: 2em; background-color: rgb(255, 255, 255); box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;">2.òqÏx¹–侨联ž®†äöL联大楼物业及光™™„属雨‹‚šç¬¬äºŒæ¬¡å‡ºç§Ÿ¾l™ä¸œ‹¹äh¸”港公å?实际控制人王伟球åQŒå‰íw«äؓ东æ“v渔港酒楼)情况(2011òq?2æœ?æ—?2014òq?æœ?日期é—?</strong></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; font-size: 17px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; letter-spacing: 0.544px; text-align: justify; white-space: normal; widows: 1; line-height: 2em; background-color: rgb(255, 255, 255); box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><br style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"/></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; font-size: 17px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; letter-spacing: 0.544px; text-align: justify; white-space: normal; widows: 1; line-height: 2em; background-color: rgb(255, 255, 255); box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;">2011òq?2æœ?日,òqÏx¹–侨联时ä“Q负责人王泽恩代表单位与东‹¹äh¸”港公å?实际控制人王伟球)½{¾è®¢æˆ¿å±‹¿UŸèµåˆåŒã€‚租赁场圎ͼšåŒä¸Š;合同¿UŸæœŸåQ?011òq?2æœ?日至2021òq?1æœ?0日。经双方协商¾U¦å®šåQŒè¯¥åˆåŒæ‹ŸäºŽ 2014òq?æœ?日提前终止,但实际至2014òq?æœ?日åã^湖äöL联将侨联大楼物业及其附属雨棚另行出租¾l™ä¸œ‹¹äh¸”港公å?实际控制人陈应和)才终止ã€?/p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; font-size: 17px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; letter-spacing: 0.544px; text-align: justify; white-space: normal; widows: 1; line-height: 2em; background-color: rgb(255, 255, 255); box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><br style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"/></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; font-size: 17px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; letter-spacing: 0.544px; text-align: justify; white-space: normal; widows: 1; line-height: 2em; background-color: rgb(255, 255, 255); box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;">3.òqÏx¹–侨联ž®†äöL联大楼物业及光™™„属雨‹‚šå‡º¿UŸç»™ä¸œæ“v渔港公司(实际控制人陈应和)情况(2014òq?æœ?æ—?事故发生期间)</strong></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; font-size: 17px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; letter-spacing: 0.544px; text-align: justify; white-space: normal; widows: 1; line-height: 2em; background-color: rgb(255, 255, 255); box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><br style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"/></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; font-size: 17px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; letter-spacing: 0.544px; text-align: justify; white-space: normal; widows: 1; line-height: 2em; background-color: rgb(255, 255, 255); box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;">2014òq?æœ?日,òqÏx¹–侨联时ä“Q负责人王桂庆代表单位与东‹¹äh¸”港公å?实际控制人陈应和)½{¾è®¢æˆ¿å±‹¿UŸèµåˆåŒã€‚租赁场圎ͼšåŒä¸Š;合同¿UŸæœŸä¸ºï¼š2014òq?æœ?日至2021òq?1æœ?0日。合同约定:甲方å¯ÒŽˆ¿å±‹è¦æ­£å¸¸ä½¿ç”¨å‡ºçŽ°¾~ºé™·˜q›è¡Œ¾l´ä¿®åQŒä¹™æ–¹ä»¥ä¹¦é¢é€šçŸ¥ç”²æ–¹åQŒç”²æ–¹åœ¨7天内未能及时处理ç”׃¹™æ–¹è‡ªè¡Œç»´ä¿®ï¼Œè´¹ç”¨å¯ä»¥åœ¨æ¬¡æœˆç§Ÿé‡‘中扣除åQŒå¦‚属乙方ä‹É用不当造成之缺é™øP¼Œ¾l´ä¿®è´¹ç”¨ç”׃¹™æ–¹è´Ÿè´£ã€‚截止事发时该合同仍未实际终止ã€?/p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; font-size: 17px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; letter-spacing: 0.544px; text-align: justify; white-space: normal; widows: 1; line-height: 2em; background-color: rgb(255, 255, 255); box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><br style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"/></p><p><section class="" powered-by="xiumi.us" style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; font-size: 17px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; letter-spacing: 0.544px; line-height: 27.2px; text-align: justify; white-space: normal; widows: 1; background-color: rgb(255, 255, 255); word-wrap: break-word !important;"><section style="margin: 0.5em 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important;"><section style="margin: 0px; padding: 0.3em 0.5em; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important; display: inline-block; border-radius: 0.5em; color: rgb(255, 255, 255); box-shadow: rgb(165, 165, 165) 0.2em 0.2em 0.1em; background-color: rgb(95, 156, 239);"><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; clear: both; min-height: 1em; word-wrap: break-word !important;">åQˆäº”)雨棚使用及结构改造、维修管理情å†?/p></section></section></section></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; font-size: 17px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; letter-spacing: 0.544px; text-align: justify; white-space: normal; widows: 1; line-height: 2em; background-color: rgb(255, 255, 255); box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;">1.雨棚使用情况</strong></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; font-size: 17px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; letter-spacing: 0.544px; text-align: justify; white-space: normal; widows: 1; line-height: 2em; background-color: rgb(255, 255, 255); box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;">¾læŸ¥åQŒæ ¹æ?001òq?2æœ?日ã€?011òq?2æœ?日åã^湖äöL联先后与东æ“v渔港酒楼、东‹¹äh¸”港公å?实际控制人王伟球)½{¾è®¢çš„合同约定,雨棚自徏成后è‡?014òq?æœ?1日由深圳市åã^湖东‹¹äh¸”港酒楹{€ä¸œ‹¹äh¸”港公å?实际控制人王伟球)使用ã€?/p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; font-size: 17px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; letter-spacing: 0.544px; text-align: justify; white-space: normal; widows: 1; line-height: 2em; background-color: rgb(255, 255, 255); box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><br style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"/></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; font-size: 17px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; letter-spacing: 0.544px; text-align: justify; white-space: normal; widows: 1; line-height: 2em; background-color: rgb(255, 255, 255); box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;">2014òq?æœ?日,东æ“v渔港公司(实际控制人陈应和)与åã^湖äöL联签订长期租赁合同,以长期租赁的形式取得侨联大楼2300m2(其中1-3层酒楼店面用于酒æ¥ÆD¥ä¸?四层指定区域用于办公åQŒä¸‹å?另加大楼右侧950òqÏx–¹¾c³ç©ºåœ°çš„场地åQŒäº‹æ•…发生地点位于东‹¹äh¸”港公司承¿UŸåŒºåŸŸã€‚根据上˜q°åˆåŒçº¦å®šï¼Œ2014òq?æœ?日至事故发生期间åQŒé›¨‹‚šå½’东æ“v渔港公司(实际控制人陈应和)承租使用ã€?/p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; font-size: 17px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; letter-spacing: 0.544px; text-align: justify; white-space: normal; widows: 1; line-height: 2em; background-color: rgb(255, 255, 255); box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><br style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"/></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; font-size: 17px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; letter-spacing: 0.544px; text-align: justify; white-space: normal; widows: 1; line-height: 2em; background-color: rgb(255, 255, 255); box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;">2.雨棚¾l“构攚w€ æƒ…å†?/strong></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; font-size: 17px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; letter-spacing: 0.544px; text-align: justify; white-space: normal; widows: 1; line-height: 2em; background-color: rgb(255, 255, 255); box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;">¾læŸ¥åQŒé›¨‹‚šäºŽ2001òq´å¹´åº•å®Œå·¥ï¼Œä¸œæ“v渔港酒楼承租期间åQŒäºŽ2007òq´å¯¹é›¨æ£š˜q›è¡Œ˜q‡ä¸€‹Æ¡ç»“构改造,攚w€ å†…容äؓ在雨‹‚šé¡¶é¢ç ‚‹¹†é¢å±‚上补加一层钢丝网¾l†çŸ³æ··å‡åœŸã€?/p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; font-size: 17px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; letter-spacing: 0.544px; text-align: justify; white-space: normal; widows: 1; line-height: 2em; background-color: rgb(255, 255, 255); box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><br style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"/></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; font-size: 17px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; letter-spacing: 0.544px; text-align: justify; white-space: normal; widows: 1; line-height: 2em; background-color: rgb(255, 255, 255); box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;">3.雨棚¾l´æŠ¤½Ž¡ç†æƒ…况</strong></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; font-size: 17px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; letter-spacing: 0.544px; text-align: justify; white-space: normal; widows: 1; line-height: 2em; background-color: rgb(255, 255, 255); box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;">(1)雨棚建成è‡?011òq?1æœ?0日期间。根æ?001òq?2æœ?日åã^湖äöL联与东æ“v渔港酒楼½{¾è®¢çš„合同约定,雨棚自徏成至2011òq?1æœ?0日,雨棚物业归投资徏设方东æ“v渔港酒楼所有,ç”Þp¯¥å•ä½å®žé™…控制、ä‹É用。但东æ“v渔港酒楼òq¶æœªæŒ‰ç›¸å…ÏxŠ€æœ¯è§„½E‹è§„定和合同¾U¦å®šå¯šw›¨‹‚šå®šæœŸè¿›è¡Œæ£€æŸ¥å’Œ¾l´æŠ¤ä¿å…»ã€?/p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; font-size: 17px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; letter-spacing: 0.544px; text-align: justify; white-space: normal; widows: 1; line-height: 2em; background-color: rgb(255, 255, 255); box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><br style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"/></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; font-size: 17px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; letter-spacing: 0.544px; text-align: justify; white-space: normal; widows: 1; line-height: 2em; background-color: rgb(255, 255, 255); box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;">(2)2011òq?2æœ?日至2014òq?æœ?日期间。根æ?011òq?2æœ?日åã^湖äöL联与东æ“v渔港公司(实际控制人王伟球)½{¾è®¢çš„合同约定,2011òq?2æœ?日后åQŒé›¨‹‚šç‰©ä¸šä½œä¸ÞZöL联大楼附属徏½{‘物åQŒä¸€òq¶å½’òqÏx¹–侨联所有åƈ承担上述物业的维护保å…ÖM¹‰åŠ¡ï¼Œä½†ä»ç”׃¸œ‹¹äh¸”港公å?实际控制人王伟球)承租使用。但òqÏx¹–侨联未按相关技术规½E‹è§„定和合同¾U¦å®šå¯šw›¨‹‚šå®šæœŸè¿›è¡Œæ£€æŸ¥å’Œ¾l´æŠ¤ä¿å…»ã€?/p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; font-size: 17px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; letter-spacing: 0.544px; text-align: justify; white-space: normal; widows: 1; line-height: 2em; background-color: rgb(255, 255, 255); box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><br style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"/></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; font-size: 17px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; letter-spacing: 0.544px; text-align: justify; white-space: normal; widows: 1; line-height: 2em; background-color: rgb(255, 255, 255); box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;">(3)2014òq?æœ?日至事故发生期间ã€?014òq?月,因东‹¹äh¸”港公司及其实际控制äh王伟球将公司股权协议转让¾l™é™ˆåº”å’ŒåQŒè¯¥å…¬å¸æ³•å®šä»£è¡¨äººå’Œå®žé™…控制人变更äؓ陈应和,变更后的东æ“v渔港公司äº?014òq?æœ?日向òqÏx¹–侨联承租侨联大楼及其该附属的雨棚。根据合同约定,雨棚归东‹¹äh¸”港公司承¿UŸä‹É用,但约定åã^湖äöL联作为出¿UŸæ–¹æ‰¿æ‹…寚w›¨‹‚šå®šæœŸè¿›è¡Œæ£€æŸ¥å’Œ¾l´æŠ¤ä¿å…»çš„责仅R€‚åã^湖äöL联åƈ未按相关技术规½E‹è§„定和合同¾U¦å®šå¯šw›¨‹‚šå®šæœŸè¿›è¡Œæ£€æŸ¥å’Œ¾l´æŠ¤ä¿å…»ã€?/p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; font-size: 17px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; letter-spacing: 0.544px; text-align: justify; white-space: normal; widows: 1; line-height: 2em; background-color: rgb(255, 255, 255); box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><br style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"/></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; font-size: 17px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; letter-spacing: 0.544px; text-align: justify; white-space: normal; widows: 1; line-height: 2em; background-color: rgb(255, 255, 255); box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;">2014òq?月,东æ“v渔港公司(实际控制人陈应和)在正式签订合同前实际接管该大楼期é—ß_¼Œå› å‘现雨‹‚šåº•éƒ¨å‘霉变黑、渗漏,ä¸ÕdŠ¨å¯šw›¨‹‚šé¡¶é¢è¿›è¡Œè¿‡æ²¥é’防水和底部重新粉åˆøP¼Œ™å‰™¢¾_˜è„“ 2mm 厚防水卷材,™å‰™¢é˜²æ°´æ–½å·¥æŽªæ–½å¯šw›¨‹‚šé˜²æ°´ã€ç»“构耐久性有提高作用åQŒç²˜è´´çš„防水åähè¾ƒè½»åQŒé›¨‹‚šåº•éƒ¨ç²‰åˆ·å±‚未超˜q?1mm。经技术评伎ͼŒä¸Šè¿°é›¨æ£š™å‰™¢é˜²æ°´å’Œåº•éƒ¨ç²‰åˆ¯‚¡Œä¸ºï¼Œæœªæ˜Žæ˜‘Ö¢žåŠ é›¨‹‚šè·è½½ï¼Œæœªå¯¹é›¨æ£š¾l“构安全构成实质性媄响ã€?/p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; font-size: 17px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; letter-spacing: 0.544px; text-align: justify; white-space: normal; widows: 1; line-height: 2em; background-color: rgb(255, 255, 255); box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;">  </p><p><section class="" powered-by="xiumi.us" style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; font-size: 17px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; letter-spacing: 0.544px; line-height: 27.2px; text-align: justify; white-space: normal; widows: 1; background-color: rgb(255, 255, 255); word-wrap: break-word !important;"><section style="margin: 0.5em 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important;"><section style="margin: 0px; padding: 0.3em 0.5em; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important; display: inline-block; border-radius: 0.5em; color: rgb(255, 255, 255); box-shadow: rgb(165, 165, 165) 0.2em 0.2em 0.1em; background-color: rgb(95, 156, 239);"><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; clear: both; min-height: 1em; word-wrap: break-word !important;">åQˆå…­)事故发生时天气情å†?/p></section></section></section></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; font-size: 17px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; letter-spacing: 0.544px; text-align: justify; white-space: normal; widows: 1; line-height: 2em; background-color: rgb(255, 255, 255); box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;">2018òq?æœ?æ—?æ—?1分至2018òq?æœ?æ—?1æ—?0分,òqÏx¹–ç«?站点位于深圳市龙岗区òqÏx¹–街道守珍è¡?3号åã^湖街道办楼顶)降雨量äؓ35.5毫米åQŒæœŸé—´æœ€å¤§å°æ—‰™›¨é‡?2.7毫米åQŒæ—¶é—´ç‚¹ä¸?018òq?æœ?æ—?0时至11æ—Óž¼Œòq›_‡é£Žé€?.8m/såQŒçž¬æ—¶æœ€å¤§é£Žé€?.0m/såQŒçž¬æ—¶æœ€å¤§é£Žé€Ÿæ—¶é—´ç‚¹10æ—?8分,全市普降暴雨åQŒæ·±åœ›_¸‚气象局äº?æœ?日上å?0ç‚?0分发布了暴雨黄色预警信号ã€?/p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; font-size: 17px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; letter-spacing: 0.544px; text-align: justify; white-space: normal; widows: 1; line-height: 2em; background-color: rgb(255, 255, 255); box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><br style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"/></p><p><section class="" powered-by="xiumi.us" style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; font-size: 17px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; letter-spacing: 0.544px; line-height: 27.2px; text-align: justify; white-space: normal; widows: 1; background-color: rgb(255, 255, 255); word-wrap: break-word !important;"><section style="margin: 0.55em 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important;"><section style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important; display: inline-block;"><section style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important;"><section style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important; display: inline-block; vertical-align: top; width: 2em; height: 2.16em; border-bottom-left-radius: 0.4em; border-top-left-radius: 0.4em; background-color: rgb(95, 156, 239);"><section style="margin: 0px; padding: 0px 0px 0px 0.5em; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important; line-height: 2.16em; width: 2em; height: 1em; color: rgb(255, 255, 255); font-size: 18px;"><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; clear: none; min-height: 1em; word-wrap: break-word !important;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important;">äº?/strong></p></section></section><section style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important; display: inline-block; vertical-align: top; width: 0px; border-left-width: 0.5em; border-left-style: solid; border-left-color: rgb(95, 156, 239); border-top-width: 1.08em !important; border-top-style: solid !important; border-top-color: transparent !important; border-bottom-width: 1.08em !important; border-bottom-style: solid !important; border-bottom-color: transparent !important;"></section></section><section style="margin: -2.11111em 0px 0.1em 1em; padding: 0.2em 0.3em; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important; float: left; border: 1px solid rgb(95, 156, 239); border-radius: 0.4em;"><section style="margin: 0px 0px 0px 2px; padding: 0px 5px 0px 1.5em; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important; float: left; display: inline-block; vertical-align: top; font-size: 18px;"><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; clear: both; min-height: 1em; word-wrap: break-word !important;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important;">事故发生¾lè¿‡ã€åº”急救援及善后处理情况</strong></p></section></section></section></section></section><section class="" powered-by="xiumi.us" style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; font-size: 17px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; letter-spacing: 0.544px; line-height: 27.2px; text-align: justify; white-space: normal; widows: 1; background-color: rgb(255, 255, 255); word-wrap: break-word !important;"><section style="margin: 0.5em 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important;"><section style="margin: 0px; padding: 0.3em 0.5em; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important; display: inline-block; border-radius: 0.5em; color: rgb(255, 255, 255); box-shadow: rgb(165, 165, 165) 0.2em 0.2em 0.1em; background-color: rgb(95, 156, 239);"><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; clear: both; min-height: 1em; word-wrap: break-word !important;">åQˆä¸€åQ‰äº‹æ•…发生经˜q?/p></section></section></section><section class="" powered-by="xiumi.us" style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; font-size: 17px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; letter-spacing: 0.544px; line-height: 27.2px; text-align: justify; white-space: normal; widows: 1; background-color: rgb(255, 255, 255); word-wrap: break-word !important;"><section style="margin: 10px 0px; padding: 0px 0px 0px 19px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important;"><section style="margin: 2em 22px 0px -19px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important; width: 0px; display: inline-block; vertical-align: top;"><section style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important; width: 0px; border-right-width: 20px; border-right-style: solid; border-right-color: rgb(95, 156, 239); border-top-width: 10px !important; border-top-style: solid !important; border-top-color: transparent !important; border-bottom-width: 10px !important; border-bottom-style: solid !important; border-bottom-color: transparent !important;"></section><section style="margin: -19px 0px -19px 3px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important; width: 0px; border-right-width: 18px; border-right-style: solid; border-right-color: rgb(255, 255, 255); border-top-width: 9px !important; border-top-style: solid !important; border-top-color: transparent !important; border-bottom-width: 9px !important; border-bottom-style: solid !important; border-bottom-color: transparent !important;"></section></section><section style="margin: -2em 0px 0px; padding: 10px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important; width: 658px; min-height: 4em; border: 1px solid rgb(95, 156, 239); box-shadow: rgb(204, 204, 204) -3px 3px 5px;"><section class="" powered-by="xiumi.us" style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important;"><section style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important;"><section style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important;"><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; clear: both; min-height: 1em; word-wrap: break-word !important;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; letter-spacing: 0.544px; font-size: 16px;">2018òq?æœ?æ—?0时左叻I¼Œå› ä¸œ‹¹äh¸”港公å?实际控制人陈应和)äº?018òq?æœ?1日停业,原公å?3名员å·?公司æ€Õd…±65名员å·?相约到公司所在的位于龙岗区åã^湖街道顺昌街88åïLš„侨联大楼¼„°å¤´åå•†åQŒè®¨è®ºåœä¸šåŽå‘˜å·¥ä»ŠåŽçš„去向等事宜。因停业后该大楼中央½Iø™°ƒåœç”¨åQŒå¤©æ°”炎热,且适逢强降雨天气åQŒå› æ­¤é€‰æ‹©åœ¨åŽé—¨é›¨‹‚šä¸‹˜q›è¡Œè®¨è®ºã€‚商讨至11æ—?0分许åQŒé›¨‹‚šå‘生坍塌,造成4人死亡,4人受伤ã€?/span></p></section></section></section></section></section></section><section class="" powered-by="xiumi.us" style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; font-size: 17px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; letter-spacing: 0.544px; line-height: 27.2px; text-align: justify; white-space: normal; widows: 1; background-color: rgb(255, 255, 255); word-wrap: break-word !important;"><section style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important;"><section style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important;"><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; clear: both; min-height: 1em; word-wrap: break-word !important;"><br style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important;"/></p></section></section></section><section class="" powered-by="xiumi.us" style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; font-size: 17px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; letter-spacing: 0.544px; line-height: 27.2px; text-align: justify; white-space: normal; widows: 1; background-color: rgb(255, 255, 255); word-wrap: break-word !important;"><section style="margin: 0.5em 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important;"><section style="margin: 0px; padding: 0.3em 0.5em; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important; display: inline-block; border-radius: 0.5em; color: rgb(255, 255, 255); box-shadow: rgb(165, 165, 165) 0.2em 0.2em 0.1em; background-color: rgb(95, 156, 239);"><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; clear: both; min-height: 1em; word-wrap: break-word !important;">åQˆäºŒåQ‰äº‹æ•…应急处¾|®æƒ…况及评估</p></section></section></section><section class="" powered-by="xiumi.us" style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; font-size: 17px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; letter-spacing: 0.544px; line-height: 27.2px; text-align: justify; white-space: normal; widows: 1; background-color: rgb(255, 255, 255); word-wrap: break-word !important;"><section style="margin: 10px 0px; padding: 0px 0px 0px 19px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important;"><section style="margin: 2em 22px 0px -19px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important; width: 0px; display: inline-block; vertical-align: top;"><section style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important; width: 0px; border-right-width: 20px; border-right-style: solid; border-right-color: rgb(95, 156, 239); border-top-width: 10px !important; border-top-style: solid !important; border-top-color: transparent !important; border-bottom-width: 10px !important; border-bottom-style: solid !important; border-bottom-color: transparent !important;"></section><section style="margin: -19px 0px -19px 3px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important; width: 0px; border-right-width: 18px; border-right-style: solid; border-right-color: rgb(255, 255, 255); border-top-width: 9px !important; border-top-style: solid !important; border-top-color: transparent !important; border-bottom-width: 9px !important; border-bottom-style: solid !important; border-bottom-color: transparent !important;"></section></section><section style="margin: -2em 0px 0px; padding: 10px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important; width: 658px; min-height: 4em; border: 1px solid rgb(95, 156, 239); box-shadow: rgb(204, 204, 204) -3px 3px 5px;"><section class="" powered-by="xiumi.us" style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important;"><section style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important;"><section style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important;"><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; clear: both; min-height: 1em; word-wrap: break-word !important;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; letter-spacing: 0.544px; font-size: 16px;">1.应急救援情况:</span></strong><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; letter-spacing: 0.544px; font-size: 16px;">2018òq?æœ?æ—?1æ—?0分雨‹‚šå‘生坍塌,区æ€Õd€¼ç­å®¤æŽ¥åˆ°æŠ¥è­¦åŽäº?1æ—?6分通知òqÏx¹–街道办立卛_¯åŠ¨åº”急预案组¾l‡åº”急救援力量,街道党工委副书记、办事处副主ä»Õdˆ˜åº†å¸¦é¢†å¾è®‘ÖŠžã€å®‰ç›‘办、凤凰社区立卌™µ¶èµ´çŽ°åœºæŒ‡æŒ¥æ•‘援处¾|®å·¥ä½?市指挥中心接到报警后äº?1æ—?7分立即通过¾pȝ»Ÿé€šçŸ¥òqÏx¹–街道专职消防队第一旉™—´å‡ºåŠ¨åŠ›é‡èµ´çŽ°åœºå®žæ–½æ•‘æß_¼ŒéšåŽå‡¤å‡°½C‘ÖŒºž®åž‹æ¶ˆé˜²ç«™èµ¶èµ´çŽ°åœø™¿›è¡Œæ•‘æß_¼Œå…?0人及6台èžR;11æ—?7分龙岗公安消防大队和òqÏx¹–武警消防中队接到报警后迅速赶到现åœø™¿›è¡Œæ•‘援工作,出动50名官兵和3辆消防èžR;其他力量是åã^湖交警中é˜?人,街道应急分é˜?0人,òqÏx¹–‹z‘Ö‡ºæ‰€90人,òqÏx¹–医院及华侨医院出动救护èžR4辆。街道主要领导张志华书记带领班子成员8人、所处的凤凰½C‘ÖŒºå·¥ä½œç«™æ‰€æœ‰é¢†å¯ég¹Ÿç«‹å³èµ¶èʎ现场åQŒè¡—道城建办35人,安监åŠ?人,执法é˜?0人,应急指挥中å¿?人,凤凰½C‘ÖŒº41人,合计314人,13台èžRã€?4æ—?0分救援工作结束,被压人员全部救出åQŒå—伤äh员第一旉™—´è¢«é€è‡³åŒ»é™¢˜q›è¡Œæ•‘治。公安机关第一旉™—´ž®†äº‹æ•…相关äh员带回派出所˜q›è¡Œè¯¢é—®åQŒäº†è§£äº‹æ•…发生经˜q‡ã€?/span></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; clear: both; min-height: 1em; word-wrap: break-word !important;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; letter-spacing: 0.544px; font-size: 16px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"/></span></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; line-height: 2em; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; font-size: 16px;">2.应急处¾|®æƒ…况:</span></strong><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; font-size: 16px;">事故发生后,市委书记王伟中、市镉K™ˆå¦‚桂、常务副市长刘庆生等同志½W¬ä¸€æ—‰™—´æŒ‡ç¤ºåQšè¿…速组¾l‡åŠ›é‡å¼€å±•æ•‘æß_¼Œå…¨åŠ›æ•‘治伤员åQŒä‹D一反三åQŒå…¨é¢æ¸…查整æ²Õd°é£Žæš´é›¨æœŸé—´å„¾cÕd®‰å…¨éšæ‚£ï¼Œé¿å…¾cÖM¼¼äº‹æ•…发生。龙岗区委书记张勇同志、市安委办主ä»Õd§šäº®åŒå¿—第一旉™—´èµ¶èʎ现场指挥救援处置工作åQŒåƈ指示消防、åã^湖街道、卫计全力做好救æ²Õd·¥ä½œã€?/span></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; line-height: 2em; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; font-size: 16px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"/></span></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; line-height: 2em; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; font-size: 16px;">3.应急评估情况:</span></strong><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; font-size: 16px;">事故信息报送渠道畅通,信息‹¹è{及时åQŒåº”急响应迅速,响应½E‹åºæ­£ç¡®åQŒæœªå‘现救援指挥、作业äh员失职、渎职现象ã€?/span></p></section></section></section></section></section></section><section class="" powered-by="xiumi.us" style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; font-size: 17px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; letter-spacing: 0.544px; line-height: 27.2px; text-align: justify; white-space: normal; widows: 1; background-color: rgb(255, 255, 255); word-wrap: break-word !important;"><section style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important;"><section style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important;"><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; clear: both; min-height: 1em; word-wrap: break-word !important;"><br style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important;"/></p><section class="" powered-by="xiumi.us" style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important; letter-spacing: 0.544px;"><section style="margin: 0.5em 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important;"><section style="margin: 0px; padding: 0.3em 0.5em; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important; display: inline-block; border-radius: 0.5em; color: rgb(255, 255, 255); box-shadow: rgb(165, 165, 165) 0.2em 0.2em 0.1em; background-color: rgb(95, 156, 239);"><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; clear: both; min-height: 1em; word-wrap: break-word !important;">åQˆä¸‰åQ‰äº‹æ•…损失及其善后处理情å†?/p></section></section></section><section class="" powered-by="xiumi.us" style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important; letter-spacing: 0.544px;"><section style="margin: 10px 0px; padding: 0px 0px 0px 19px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important;"><section style="margin: 2em 22px 0px -19px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important; width: 0px; display: inline-block; vertical-align: top;"><section style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important; width: 0px; border-right-width: 20px; border-right-style: solid; border-right-color: rgb(95, 156, 239); border-top-width: 10px !important; border-top-style: solid !important; border-top-color: transparent !important; border-bottom-width: 10px !important; border-bottom-style: solid !important; border-bottom-color: transparent !important;"></section><section style="margin: -19px 0px -19px 3px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important; width: 0px; border-right-width: 18px; border-right-style: solid; border-right-color: rgb(255, 255, 255); border-top-width: 9px !important; border-top-style: solid !important; border-top-color: transparent !important; border-bottom-width: 9px !important; border-bottom-style: solid !important; border-bottom-color: transparent !important;"></section></section><section style="margin: -2em 0px 0px; padding: 10px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important; width: 658px; min-height: 4em; border: 1px solid rgb(95, 156, 239); box-shadow: rgb(204, 204, 204) -3px 3px 5px;"><section class="" powered-by="xiumi.us" style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important;"><section style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important;"><section style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important;"><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; clear: both; min-height: 1em; word-wrap: break-word !important;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; font-size: 16px;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; letter-spacing: 0.544px;">1.æ­ÖMº¡äººå‘˜æƒ…况(4äº?</span></strong></span></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; line-height: 2em; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; font-size: 16px;">(1)刘少‹‚ ï¼Œå¥»I¼Œ43岁,òq¿ä¸œòq¿å·žäº?/span></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; line-height: 2em; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; font-size: 16px;">(2)½E‹çºªè£ï¼Œå¥»I¼Œ40岁,沛_—上蔡äº?/span></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; line-height: 2em; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; font-size: 16px;">(3)王才富,ç”øP¼Œ49岁,湖北枣阳äº?/span></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; line-height: 2em; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; font-size: 16px;">(4)李芒åQŒç”·åQ?3岁,òq¿ä¸œæ·±åœ³äº?/span></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; line-height: 2em; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; font-size: 16px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"/></span></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; line-height: 2em; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; font-size: 16px;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;">2.受伤人员情况(4äº?</strong></span></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; line-height: 2em; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; font-size: 16px;">(1)æœÞq‚³å¸ˆï¼Œç”øP¼Œ49岁,òq¿ä¸œåšç½—äº?/span></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; line-height: 2em; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; font-size: 16px;">(2)钟卫东,ç”øP¼Œ48岁,òq¿ä¸œæ·±åœ³äº?/span></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; line-height: 2em; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; font-size: 16px;">(3)李桂鑫,ç”øP¼Œ23岁,òq¿ä¸œæ±•å¤´äº?/span></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; line-height: 2em; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; font-size: 16px;">(4)林蔚良,ç”øP¼Œ38岁,òq¿ä¸œé‚溪äº?/span></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; line-height: 2em; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; font-size: 16px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"/></span></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; line-height: 2em; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; font-size: 16px;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;">3.善后处理情况</strong></span></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; line-height: 2em; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; font-size: 16px;">事故调查¾l„依据《企业职工伤亡事故经‹¹ŽæŸå¤Þq»Ÿè®¡æ ‡å‡†ã€?GB6721-1986),核定事故造成直接¾læµŽæŸå¤±454.2万元。其中,äºø™ín伤亡后所支出的费ç”?23.1万元åQŒå–„后处理费ç”?1.5万元åQŒå›ºå®šèµ„产损å¤?.6万元ã€?/span><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; font-size: 16px; letter-spacing: 0.544px;">事故发生后,òqÏx¹–人民医院、华侨医院、龙岗区人民医院全力救治伤者,相关单位依法¿U¯æžå¦¥å–„做好死者家属、受伤äh员及其家属接待及安抚赔偿½{‰å–„后工作ã€?/span></p></section></section></section></section></section></section><section class="" powered-by="xiumi.us" style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important; letter-spacing: 0.544px;"><section style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important;"><section style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important;"><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; clear: both; min-height: 1em; letter-spacing: 0.544px; word-wrap: break-word !important;"><br style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"/></p></section></section></section></section></section></section><section class="" powered-by="xiumi.us" style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; font-size: 17px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; letter-spacing: 0.544px; line-height: 27.2px; text-align: justify; white-space: normal; widows: 1; background-color: rgb(255, 255, 255); word-wrap: break-word !important;"><section style="margin: 0.55em 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important;"><section style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important; display: inline-block;"><section style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important;"><section style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important; display: inline-block; vertical-align: top; width: 2em; height: 2.16em; border-bottom-left-radius: 0.4em; border-top-left-radius: 0.4em; background-color: rgb(95, 156, 239);"><section style="margin: 0px; padding: 0px 0px 0px 0.5em; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important; line-height: 2.16em; width: 2em; height: 1em; color: rgb(255, 255, 255); font-size: 18px;"><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; clear: none; min-height: 1em; word-wrap: break-word !important;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important;">ä¸?/strong></p></section></section><section style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important; display: inline-block; vertical-align: top; width: 0px; border-left-width: 0.5em; border-left-style: solid; border-left-color: rgb(95, 156, 239); border-top-width: 1.08em !important; border-top-style: solid !important; border-top-color: transparent !important; border-bottom-width: 1.08em !important; border-bottom-style: solid !important; border-bottom-color: transparent !important;"></section></section><section style="margin: -2.11111em 0px 0.1em 1em; padding: 0.2em 0.3em; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important; float: left; border: 1px solid rgb(95, 156, 239); border-radius: 0.4em;"><section style="margin: 0px 0px 0px 2px; padding: 0px 5px 0px 1.5em; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important; float: left; display: inline-block; vertical-align: top; font-size: 18px;"><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; clear: both; min-height: 1em; word-wrap: break-word !important;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important;">事故原因和性质</strong></p></section></section><section style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important; clear: both;"></section></section></section></section><section class="" powered-by="xiumi.us" style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; font-size: 17px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; letter-spacing: 0.544px; line-height: 27.2px; text-align: justify; white-space: normal; widows: 1; background-color: rgb(255, 255, 255); word-wrap: break-word !important;"><section style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important;"><section style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important;"><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; line-height: 2em; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; font-size: 16px; color: rgb(6, 6, 6);">为查明事故原因,依法准确认定事故性质åQŒäº‹æ•…调查组对相关äh员进行调查询问,¾l„织现场勘验åQŒåƈ委托深圳中徏院科技有限公司寚w›¨‹‚šåå¡Œäº‹æ•…原因进行技术层面的‹‚€‹¹‹é‰´å®šã€‚委托检‹¹‹é‰´å®šå†…容包括:雨棚¾l“构各节炚w“¾æŽ¥æž„造、雨‹‚šé¡¶é¢é˜²æ°´æž„造、测量结构及构äšg截面ž®ºå¯¸åQŒæ؜凝土及砂‹¹†å¼ºåº¦ã€é…½{‹åŠé’¢ç­‹é”ˆèš€æƒ…况、钢¾l“构焊缝、防腐涂层厚度及锈蚀情况、地面振动情å†ëŠ­‰ã€‚通过¾l“æž„˜q˜åŽŸåŠå¤æ ”RªŒ½Ž—等技术分析,¾l¼åˆå„种因素的叠加媄响,‹‚€‹¹‹é‰´å®šæŠ¥å‘Šä»ŽæŠ€æœ¯å±‚面对雨棚坍塌原因作出如下‹‚€‹¹‹é‰´å®šç»“论:1.该雨‹‚šç»“构无正规设计åQŒè®¡½Ž—承载力不满­‘›_®‰å…¨ä‹É用要求,且施工环节降低质量标准,关键节点薄弱åQŒç„Š¾~è´¨é‡ç²—¾p™ï¼Œòq¶è¿è§„对雨棚¾l“æž„˜q›è¡Œæ”šw€ ï¼Œä»¥ä¸Šæ˜¯é€ æˆé›¨æ£š¾l“构整体坍塌的主要原因ã€?.涂层厚度偏薄、耐久性差åQŒå¯¼è‡´æž„件及节点锈蚀åQŒåŠ ä¹‹ç–äºŽæ—¥å¸¸ç»´æŠ¤ï¼Œå¯ÆD‡´¾l“构安全性能˜q›ä¸€æ­¥é™ä½Žã€?.强降雨是造成雨棚坍塌的直接诱因ã€?br style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"/></span></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><br style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"/></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; line-height: 2em; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; font-size: 16px; color: rgb(6, 6, 6);">¾l¼åˆ‹‚€‹¹‹é‰´å®šæŠ¥å‘Šä»¥åŠè°ƒæŸ¥è¯¢é—®ã€çŽ°åœºå‹˜éªŒç­‰æƒ…况åQŒäº‹æ•…调查组认äؓåQŒé¾™å²—åã^湖街道äöL联办公楼后门雨棚坍塌事故发生åQŒä¸Žè¯¥é›¨‹‚šç‰©ä¸šçŽ°æ‰¿ç§Ÿ¾lè¥å•ä½ä¸œæ“v渔港公司(实际控制人陈应和)无关。该公司及其工作人员在承¿UŸç»è¥æœŸé—ß_¼Œæœªè¿è§„改造事发雨‹‚šï¼Œæœªå®žæ–½ä“Q何媄响该雨棚¾l“构安全的行为,且根据合同约定不负有寚w›¨‹‚šå®šæœŸæ£€æŸ¥å’Œ¾l´æŠ¤ä¿å…»çš„义务,雨棚坍塌是其主观上不能预见,客观上难以防范的。事故的直接原因和间接原因如下:</span></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; clear: both; min-height: 1em; word-wrap: break-word !important;"><br style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"/></p></section></section></section><section class="" powered-by="xiumi.us" style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; font-size: 17px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; letter-spacing: 0.544px; line-height: 27.2px; text-align: justify; white-space: normal; widows: 1; background-color: rgb(255, 255, 255); word-wrap: break-word !important;"><section style="margin: 0.5em 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important;"><section style="margin: 0px; padding: 0.3em 0.5em; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important; display: inline-block; border-radius: 0.5em; color: rgb(255, 255, 255); box-shadow: rgb(165, 165, 165) 0.2em 0.2em 0.1em; background-color: rgb(95, 156, 239);"><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; clear: both; min-height: 1em; word-wrap: break-word !important;">åQˆä¸€åQ‰ç›´æŽ¥åŽŸå›?/p></section></section></section></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; font-size: 17px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; letter-spacing: 0.544px; text-align: justify; white-space: normal; widows: 1; line-height: 2em; background-color: rgb(255, 255, 255); box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;">通过调查询问、现场勘验及技术检‹¹‹é‰´å®šï¼Œä¾¨è”大楼后门雨棚坍塌事故的直接原因,<strong style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; color: rgb(255, 0, 0);">¾pÕd› æ— æ­£è§„设计、施工单位不具备资质åQŒä¸”˜qè§„降低工程质量标准åQŒè¿è§„对雨棚¾l“æž„˜q›è¡Œæ”šw€ ï¼Œå¯ÆD‡´é›¨æ£š¾l“构严重不满­‘›_®‰å…¨è¦æ±‚,事发时又适逢强降雨天气åQŒé™é›¨é‡å‰§å¢žåQŒé›¨‹‚šæŽ’水不畅,形成大量¿U¯æ°´åQŒè‡´ä½‰K›¨‹‚šå‘生坍塌ã€?/span></strong>具体如下åQ?/p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; font-size: 17px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; letter-spacing: 0.544px; text-align: justify; white-space: normal; widows: 1; line-height: 2em; background-color: rgb(255, 255, 255); box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><br style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"/></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; font-size: 17px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; letter-spacing: 0.544px; text-align: justify; white-space: normal; widows: 1; line-height: 2em; background-color: rgb(255, 255, 255); box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;">1.雨棚å»ø™®¾å•ä½æœªä¾æ³•å§”托正规设计,å¯ÆD‡´é›¨æ£š¾l“构体系不符合相兌™®¾è®¡è§„范和技术标准,达不到安全要求ã€?/strong></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; font-size: 17px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; letter-spacing: 0.544px; text-align: justify; white-space: normal; widows: 1; line-height: 2em; background-color: rgb(255, 255, 255); box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;">(1)雨棚屋盖水惔砂浆层及¾l†çŸ³æ··å‡åœŸå±‚™å¶æ¿è‡ªé‡å¤§ï¼Œå—力钢筋为普通的钢丝¾|‘片åQŒåƈ非用于æ؜凝土¾l“构的受力钢½{‹ï¼Œä¸ç¬¦åˆå½“æ—‰™€‚用的《æ؜凝土¾l“构设计规范ã€?GBJ 10-89)½W¬äºŒèŠ‚é’¢½{‹çš„规定ã€?/p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; font-size: 17px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; letter-spacing: 0.544px; text-align: justify; white-space: normal; widows: 1; line-height: 2em; background-color: rgb(255, 255, 255); box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><br style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"/></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; font-size: 17px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; letter-spacing: 0.544px; text-align: justify; white-space: normal; widows: 1; line-height: 2em; background-color: rgb(255, 255, 255); box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;">(2)™å¶æ¿æœªä¸Žæ¡æž¶æ¢é’¢¾l“构形成可靠˜qžæŽ¥åQŒä¼ åŠ›ä¸æ˜Žç¡®ã€‚桁架之间未讄¡½®æŠ—剪˜qžæŽ¥ä»Óž¼Œä¸”无侧向支撑åQŒå±‹ç›–结构整体稳定性不½W¦åˆå½“时适用的《钢¾l“构设计规范ã€?GBJ17-88)½W?.1.4条的规定ã€?/p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; font-size: 17px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; letter-spacing: 0.544px; text-align: justify; white-space: normal; widows: 1; line-height: 2em; background-color: rgb(255, 255, 255); box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><br style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"/></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; font-size: 17px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; letter-spacing: 0.544px; text-align: justify; white-space: normal; widows: 1; line-height: 2em; background-color: rgb(255, 255, 255); box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;">(3)桁架梁一端通过膨胀螺栓与酒店外砌红砖墙˜q›è¡Œ˜qžæŽ¥åQŒè¿žæŽ¥èŠ‚点薄弱,不符合《后锚固技术规½E‹ã€?JGJ145-2004)½W?.1.3条的规定ã€?/p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; font-size: 17px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; letter-spacing: 0.544px; text-align: justify; white-space: normal; widows: 1; line-height: 2em; background-color: rgb(255, 255, 255); box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><br style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"/></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; font-size: 17px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; letter-spacing: 0.544px; text-align: justify; white-space: normal; widows: 1; line-height: 2em; background-color: rgb(255, 255, 255); box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;">(4)¾l“构扉K‡æŸ×ƒØ“格构式钢柱填充素混凝土组成,¾l“构受力不明¼‹®ã€‚不½W¦åˆã€Šæ؜凝土¾l“构设计规范ã€?GBJ 10-89)及《型钢æ؜凝土¾l„合¾l“构技术规½E‹ã€?JGJ 138-2001))的设计构造要求,计算承蝲力严重不­‘Ÿë€?/p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; font-size: 17px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; letter-spacing: 0.544px; text-align: justify; white-space: normal; widows: 1; line-height: 2em; background-color: rgb(255, 255, 255); box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><br style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"/></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; font-size: 17px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; letter-spacing: 0.544px; text-align: justify; white-space: normal; widows: 1; line-height: 2em; background-color: rgb(255, 255, 255); box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;">¾lég¸ŠåQŒæŒ‰æ­¤é›¨‹‚šç»“构现犉™ªŒ½Ž—,该雨‹‚šæ•´ä½“结构不满èƒö安全要求ã€?/p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; font-size: 17px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; letter-spacing: 0.544px; text-align: justify; white-space: normal; widows: 1; line-height: 2em; background-color: rgb(255, 255, 255); box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><br style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"/></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; font-size: 17px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; letter-spacing: 0.544px; text-align: justify; white-space: normal; widows: 1; line-height: 2em; background-color: rgb(255, 255, 255); box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;">2.施工单位不具备资质,且违规降低施工质量标准,致ä‹É雨棚存在严重质量¾~ºé™·ã€?/strong></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; font-size: 17px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; letter-spacing: 0.544px; text-align: justify; white-space: normal; widows: 1; line-height: 2em; background-color: rgb(255, 255, 255); box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;">(1)钢结构焊¾~å¤§éƒ¨åˆ†ç„Šè„šž®ºå¯¸ž®äºŽ3mmåQŒä¸æ»¡èƒöå»ø™®¾å½“时适用的《钢¾l“构设计规范ã€?GBJ17-88)½W?8.2.7 条的要求。钢¾l“构杆äšg大部分äؓ点焊åQŒç„Š¾~è¡¨é¢æœ‰æ°”孔、夹渣等严重质量¾~ºé™·ã€‚经现场‹‚€‹¹‹ï¼Œè¯¥é›¨‹‚šæ¡æž¶æ¢é’¢ç»“构构件表面涂层æ€ÕdŽšåº¦åœ¨ 71ï½?04μm之间åQŒéƒ¨åˆ†æ†ä»¶åœ¨ç„ŠæŽ¥èŠ‚点的热影响区附˜q‘涂层脱落导致钢构äšg表面存在锈斑åQŒä¸æ»¡èƒöå»ø™®¾å½“时适用的《钢¾l“构工程施工及验收规范ã€?GB50205-95)½W?4.11.4 条对防腐涂层厚度的施工质量要求ã€?/p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; font-size: 17px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; letter-spacing: 0.544px; text-align: justify; white-space: normal; widows: 1; line-height: 2em; background-color: rgb(255, 255, 255); box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><br style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"/></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; font-size: 17px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; letter-spacing: 0.544px; text-align: justify; white-space: normal; widows: 1; line-height: 2em; background-color: rgb(255, 255, 255); box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;">(2)桁架梁与酒店外砌¾U¢ç –墙连接角钢上的螺栓孔径偏大,不满­‘›_½“æ—‰™€‚用的《钢¾l“构工程施工及验收规范ã€?GB50205-95)½W?.5.2条的规定的施工质量要求ã€?/p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; font-size: 17px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; letter-spacing: 0.544px; text-align: justify; white-space: normal; widows: 1; line-height: 2em; background-color: rgb(255, 255, 255); box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><br style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"/></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; font-size: 17px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; letter-spacing: 0.544px; text-align: justify; white-space: normal; widows: 1; line-height: 2em; background-color: rgb(255, 255, 255); box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;">(3)雨棚™å‰™¢é›¨æ°´è½æ°´å£æœªè®„¡½®é›†æ°´æ¼æ–—和截污罩åQŒä¸½W¦åˆå½“时适用的《屋面工½E‹æŠ€æœ¯è§„范ã€?GB50207-94)½W?.4.5条对屋面排水口的构造的规定åQŒé™ä½Žäº†é›¨æ°´½Ž¡çš„排水效率åQŒè½æ°´å£æ˜“于被垃圾、杂物堵塞,雨棚™å‰™¢å®ÒŽ˜“形成¿U¯æ°´ã€?/p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; font-size: 17px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; letter-spacing: 0.544px; text-align: justify; white-space: normal; widows: 1; line-height: 2em; background-color: rgb(255, 255, 255); box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;">  </p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; font-size: 17px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; letter-spacing: 0.544px; text-align: justify; white-space: normal; widows: 1; line-height: 2em; background-color: rgb(255, 255, 255); box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;">3.雨棚å»ø™®¾å•ä½åœ¨ä‹É用期间违规对雨棚˜q›è¡Œ¾l“构攚w€ ï¼Œ˜q›ä¸€æ­¥é™ä½Žç»“构安全æ€?/strong>ã€?/p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; font-size: 17px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; letter-spacing: 0.544px; text-align: justify; white-space: normal; widows: 1; line-height: 2em; background-color: rgb(255, 255, 255); box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;">东æ“v渔港酒楼在经营ä‹É用期é—ß_¼Œäº?007òqß_¼Œåœ¨æ²¡æœ‰ç»˜q‡è®¾è®¡éªŒ½Ž—、没有设计图¾U¸çš„情况下,˜qè§„寚w›¨‹‚šè¿›è¡Œç»“构改造,在雨‹‚šé¡¶é¢åˆ‹¹‡ç­‘了åã^均厚度约62mm的钢丝网¾l†çŸ³æ··å‡åœŸå±‚åQŒä‹É™å‰™¢è¯‚²å¢žåŠ äº†ä¸€å€å¤š(原雨‹‚šé¡¶é¢åã^均厚åº?5mm的钢丝网砂浆层自重约1.43kN/m2åQŒæ”¹é€ åŽé›¨æ£š™å‰™¢òq›_‡è‡ªé‡è¾‘Öˆ°äº?.98kN/m2)åQŒå¯¹é›¨æ£š¾l“构安全形成不利影响åQŒä‹É本来ž®×ƒ¸æ»¡èƒö安全使用要求的雨‹‚šç»“构安全性进一步降低ã€?/p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; font-size: 17px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; letter-spacing: 0.544px; text-align: justify; white-space: normal; widows: 1; line-height: 2em; background-color: rgb(255, 255, 255); box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;">  </p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; font-size: 17px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; letter-spacing: 0.544px; text-align: justify; white-space: normal; widows: 1; line-height: 2em; background-color: rgb(255, 255, 255); box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;">4.强降雨的影响ã€?/strong></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; font-size: 17px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; letter-spacing: 0.544px; text-align: justify; white-space: normal; widows: 1; line-height: 2em; background-color: rgb(255, 255, 255); box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;">事发时恰逢强降雨天气åQŒäº‹å‘地降雨量剧增,雨棚排水不畅åQŒå¯¼è‡´é›¨‹‚šé¡¶é¢åŞ成大量积æ°ß_¼Œæœ€¾lˆè¶…˜q‡é›¨‹‚šæ‰¿è½½åŠ›åQŒé€ æˆé›¨æ£šåå¡Œã€?/p><p><section class="" powered-by="xiumi.us" style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; font-size: 17px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; letter-spacing: 0.544px; line-height: 27.2px; text-align: justify; white-space: normal; widows: 1; background-color: rgb(255, 255, 255); word-wrap: break-word !important;"><section style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important;"><section style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important;"><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; clear: both; min-height: 1em; word-wrap: break-word !important;"><br style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"/></p></section></section></section><section class="" powered-by="xiumi.us" style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; font-size: 17px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; letter-spacing: 0.544px; line-height: 27.2px; text-align: justify; white-space: normal; widows: 1; background-color: rgb(255, 255, 255); word-wrap: break-word !important;"><section style="margin: 0.5em 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important;"><section style="margin: 0px; padding: 0.3em 0.5em; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important; display: inline-block; border-radius: 0.5em; color: rgb(255, 255, 255); box-shadow: rgb(165, 165, 165) 0.2em 0.2em 0.1em; background-color: rgb(95, 156, 239);"><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; clear: both; min-height: 1em; word-wrap: break-word !important;">åQˆäºŒåQ‰é—´æŽ¥åŽŸå›?/p></section></section></section><section class="" powered-by="xiumi.us" style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; font-size: 17px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; letter-spacing: 0.544px; line-height: 27.2px; text-align: justify; white-space: normal; widows: 1; background-color: rgb(255, 255, 255); word-wrap: break-word !important;"><section style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important;"><section style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important;"><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; line-height: 2em; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; font-size: 16px; color: rgb(6, 6, 6);">1.东æ“v渔港酒楼作äؓ雨棚工程的徏讑֍•ä½ï¼Œæœªä¾æ³•å§”托有资质的设计单位对雨棚˜q›è¡Œè®¾è®¡ã€?/span></strong></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; line-height: 2em; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; font-size: 16px; color: rgb(6, 6, 6);"><br style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"/></span></strong></p></section></section></section></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; font-size: 17px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; letter-spacing: 0.544px; text-align: justify; white-space: normal; widows: 1; line-height: 2em; background-color: rgb(255, 255, 255); box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;">2.东æ“v渔港酒楼作äؓ雨棚工程的发包方åQŒè¿æ³•å‘包,委托不具备资质的施工单位˜q›è¡Œæ–½å·¥ã€?/strong></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; font-size: 17px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; letter-spacing: 0.544px; text-align: justify; white-space: normal; widows: 1; line-height: 2em; background-color: rgb(255, 255, 255); box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><br style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"/></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; font-size: 17px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; letter-spacing: 0.544px; text-align: justify; white-space: normal; widows: 1; line-height: 2em; background-color: rgb(255, 255, 255); box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;">3.òqÏx¹–侨联作äؓ出租方,未依法åï–行出¿UŸæ–¹å¯ÒŽ‰¿¿UŸæ–¹ä½¿ç”¨ã€å¤„¾|®ç§Ÿèµç‰©ä¸šçš„监督½Ž¡ç†ä¹‰åŠ¡åQŒå¯¹æ‰¿ç§Ÿæ–¹åã^湖东‹¹äh¸”港酒楼搭建雨‹‚šæœªä¾æ³•å§”托设计单位˜q›è¡Œè®¾è®¡ã€è¿æ³•å‘包、委托不具备资质的施工单位进行施工的行äؓ未及时予以制止ã€?/strong></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; font-size: 17px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; letter-spacing: 0.544px; text-align: justify; white-space: normal; widows: 1; line-height: 2em; background-color: rgb(255, 255, 255); box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><br style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"/></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; font-size: 17px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; letter-spacing: 0.544px; text-align: justify; white-space: normal; widows: 1; line-height: 2em; background-color: rgb(255, 255, 255); box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;">4.东æ“v渔港酒楼、åã^湖äöL联未按规定对雨棚˜q›è¡Œå®šæœŸ¾l´æŠ¤ä¿å…»åQŒå¯¼è‡´é›¨‹‚šåŽŸæœ¬è„†å¼Þqš„¾l“构强度˜q›ä¸€æ­¥é™ä½Žã€?/strong></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; font-size: 17px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; letter-spacing: 0.544px; text-align: justify; white-space: normal; widows: 1; line-height: 2em; background-color: rgb(255, 255, 255); box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;">(1)雨棚建好è‡?011òq?1æœ?0日期é—ß_¼Œç”±æŠ•èµ„徏设该雨棚的东‹¹äh¸”港酒楼实际控制和使用åQŒä½†å…¶æœªæŒ‰å½“æ—‰™€‚用的《徏½{‘é’¢¾l“构防腐蚀技术规½E‹ã€?JGJT251-2001)½{‰è§„定以及合同约定,寚w›¨‹‚šé’¢¾l“构防腐性能æ¯?òq´æ£€æŸ¥ä¸€‹Æ¡ï¼Œòq¶å®šæœŸç»´æŠ¤ä¿å……R€?/p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; font-size: 17px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; letter-spacing: 0.544px; text-align: justify; white-space: normal; widows: 1; line-height: 2em; background-color: rgb(255, 255, 255); box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><br style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"/></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; font-size: 17px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; letter-spacing: 0.544px; text-align: justify; white-space: normal; widows: 1; line-height: 2em; background-color: rgb(255, 255, 255); box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;">(2)2011òq?2æœ?日至事发期间åQŒå› ¿UŸèµåˆåŒåˆ°æœŸåQŒé›¨‹‚šåŠå…¶æ‰€é™„属的主体徏½{‘物由出¿UŸæ–¹òqÏx¹–侨联收回åQŒé›¨‹‚šä¾æ³•å±žäºŽè¯¥å•ä½æ‰€æœ‰ï¼Œå…¶ç‘ô¾l­å°†é›¨æ£šåŠå…¶æ‰€é™„属的主体徏½{‘物一òq¶å‡º¿UŸï¼Œä½†å…¶æœªæŒ‰å½“时适用的《徏½{‘é’¢¾l“构防腐蚀技术规½E‹ã€?JGJT251-2001)½{‰è§„定以及合同约定,寚w›¨‹‚šé’¢¾l“构防腐性能æ¯?òq´æ£€æŸ¥ä¸€‹Æ¡ï¼Œòq¶å®šæœŸç»´æŠ¤ä¿å……R€?/p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; font-size: 17px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; letter-spacing: 0.544px; text-align: justify; white-space: normal; widows: 1; line-height: 2em; background-color: rgb(255, 255, 255); box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><br style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"/></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; font-size: 17px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; letter-spacing: 0.544px; text-align: justify; white-space: normal; widows: 1; line-height: 2em; background-color: rgb(255, 255, 255); box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;">因年久失修,å¯ÆD‡´è¯¥é›¨‹‚šæ¡æž¶æ¢é’¢æž„件表面涂层脱落导致钢构äšg表面存在锈斑åQŒæ¡æž¶ç»“构与建筑墙面之间˜qžæŽ¥ç”¨è†¨èƒ€èžºæ “及脓墙角钢锈蚀严重åQŒè¿›ä¸€æ­¥é™ä½Žé›¨‹‚šç»“构强度ã€?/p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; font-size: 17px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; letter-spacing: 0.544px; text-align: justify; white-space: normal; widows: 1; line-height: 2em; background-color: rgb(255, 255, 255); box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><br style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"/></p><p><section class="" powered-by="xiumi.us" style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; font-size: 17px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; letter-spacing: 0.544px; line-height: 27.2px; text-align: justify; white-space: normal; widows: 1; background-color: rgb(255, 255, 255); word-wrap: break-word !important;"><section style="margin: 0.5em 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important;"><section style="margin: 0px; padding: 0.3em 0.5em; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important; display: inline-block; border-radius: 0.5em; color: rgb(255, 255, 255); box-shadow: rgb(165, 165, 165) 0.2em 0.2em 0.1em; background-color: rgb(95, 156, 239);"><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; clear: both; min-height: 1em; word-wrap: break-word !important;">åQˆä¸‰åQ‰äº‹æ•…性质</p></section></section></section></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; font-size: 17px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; letter-spacing: 0.544px; text-align: justify; white-space: normal; widows: 1; line-height: 2em; background-color: rgb(255, 255, 255); box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;">¾lè°ƒæŸ¥åˆ†æžï¼Œ<strong style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; color: rgb(255, 0, 0);">深圳市龙岗区òqÏx¹–街道侨联办公楼后门雨‹‚šâ€?·6”坍塌事故是一起主要因原徏讑֍•ä½ã€æ–½å·¥å•ä½è¿åå›½å®¶è§„定,降低工程质量标准åQŒå¯¼è‡´å·¥½E‹ç»“构严重不½W¦åˆå®‰å…¨è¦æ±‚åQŒåŠ ä¹‹äº‹å‘时强降雨,造成的既有房å±?附属建筑ç‰?工程质量责ä“Q事故ã€?/span></strong></p><p><section class="" powered-by="xiumi.us" style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; font-size: 17px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; letter-spacing: 0.544px; line-height: 27.2px; text-align: justify; white-space: normal; widows: 1; background-color: rgb(255, 255, 255); word-wrap: break-word !important;"><section style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important;"><section style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important;"><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; clear: both; min-height: 1em; word-wrap: break-word !important;"><br style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important;"/></p></section></section></section><section class="" powered-by="xiumi.us" style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; font-size: 17px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; letter-spacing: 0.544px; line-height: 27.2px; text-align: justify; white-space: normal; widows: 1; background-color: rgb(255, 255, 255); word-wrap: break-word !important;"><section style="margin: 0.55em 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important;"><section style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important; display: inline-block;"><section style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important;"><section style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important; display: inline-block; vertical-align: top; width: 2em; height: 2.16em; border-bottom-left-radius: 0.4em; border-top-left-radius: 0.4em; background-color: rgb(95, 156, 239);"><section style="margin: 0px; padding: 0px 0px 0px 0.5em; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important; line-height: 2.16em; width: 2em; height: 1em; color: rgb(255, 255, 255); font-size: 18px;"><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; clear: none; min-height: 1em; word-wrap: break-word !important;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important;">å›?/strong></p></section></section><section style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important; display: inline-block; vertical-align: top; width: 0px; border-left-width: 0.5em; border-left-style: solid; border-left-color: rgb(95, 156, 239); border-top-width: 1.08em !important; border-top-style: solid !important; border-top-color: transparent !important; border-bottom-width: 1.08em !important; border-bottom-style: solid !important; border-bottom-color: transparent !important;"></section></section><section style="margin: -2.11111em 0px 0.1em 1em; padding: 0.2em 0.3em; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important; float: left; border: 1px solid rgb(95, 156, 239); border-radius: 0.4em;"><section style="margin: 0px 0px 0px 2px; padding: 0px 5px 0px 1.5em; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important; float: left; display: inline-block; vertical-align: top; font-size: 18px;"><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; clear: both; min-height: 1em; word-wrap: break-word !important;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important;">事故责ä“Q的认定和对责任者的处理å»ø™®®</strong></p></section></section></section></section></section><section class="" powered-by="xiumi.us" style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; font-size: 17px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; letter-spacing: 0.544px; line-height: 27.2px; text-align: justify; white-space: normal; widows: 1; background-color: rgb(255, 255, 255); word-wrap: break-word !important;"><section style="margin: 0.5em 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important;"><section style="margin: 0px; padding: 0.3em 0.5em; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important; display: inline-block; border-radius: 0.5em; color: rgb(255, 255, 255); box-shadow: rgb(165, 165, 165) 0.2em 0.2em 0.1em; background-color: rgb(95, 156, 239);"><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; clear: both; min-height: 1em; word-wrap: break-word !important;">åQˆä¸€åQ‰å¾è®®è¿½½I¶åˆ‘事责ä»Èš„人员(4äº?</p></section></section></section><section class="" powered-by="xiumi.us" style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; font-size: 17px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; letter-spacing: 0.544px; line-height: 27.2px; text-align: justify; white-space: normal; widows: 1; background-color: rgb(255, 255, 255); word-wrap: break-word !important;"><section style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important;"><section style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important;"><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; clear: both; min-height: 1em; word-wrap: break-word !important;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; font-size: 16px; color: rgb(6, 6, 6);">1.江景奇,其作ä¸ÞZº‹å‘雨‹‚šå·¥½E‹æ–½å·¥æ–¹ä¸»è¦è´Ÿè´£äººï¼Œ˜qåã€Šå¾½{‘法》、《徏讑ַ¥½E‹è´¨é‡ç®¡ç†æ¡ä¾‹ã€‹ç­‰å›½å®¶è§„定åQŒåœ¨ä¸å…·å¤‡ç›¸åº”资质的情况下擅自承接施工业务,¾l„织施工时违反相å…ÏxŠ€æœ¯è§„范要求,降低工程质量标准åQŒå¯¼è‡´æ–½å·¥å¾è®„¡š„雨棚严重不符合安全要求,å¯ÒŽœ¬‹Æ¡äº‹æ•…发生负有主要责仅R€‚其行äؓ涉嫌工程重大安全事故¾|ªï¼Œå»ø™®®ç”±å¸‚公安局依法刑事立案˜q½ç©¶ã€?/span><br style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"/></p></section></section></section></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; font-size: 17px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; letter-spacing: 0.544px; text-align: justify; white-space: normal; widows: 1; line-height: 2em; background-color: rgb(255, 255, 255); box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><br style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"/></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; font-size: 17px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; letter-spacing: 0.544px; text-align: justify; white-space: normal; widows: 1; line-height: 2em; background-color: rgb(255, 255, 255); box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;">2.李艳˜q›ï¼Œæ¶‰æ¡ˆå·¥ç¨‹æ–½å·¥æ–¹çŽ°åœºæ–½å·¥å‘˜åQŒæ˜ŽçŸ¥è¯¥é›¨æ£šå»ø™®¾å·¥ç¨‹™å¹ç›®æœªå§”托正规设计,所在施工方不具备相应资质,自èín也不具备相应的施工管理资质和技术能力,仍然接受聘请参与现场施工½Ž¡ç†åQŒè‡´ä½¿æ–½å·¥æ´»åŠ¨è¿åç›¸å…ÏxŠ€æœ¯è§„范,å¯ÆD‡´å·¥ç¨‹è´¨é‡æ ‡å‡†é™ä½ŽåQŒæ–½å·¥å¾è®„¡š„雨棚严重不符合安全要求,å¯ÒŽœ¬‹Æ¡äº‹æ•…发生负有直接责仅R€‚其行äؓ涉嫌工程重大安全事故¾|ªï¼Œå»ø™®®ç”±å¸‚公安局依法刑事立案˜q½ç©¶ã€?/p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; font-size: 17px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; letter-spacing: 0.544px; text-align: justify; white-space: normal; widows: 1; line-height: 2em; background-color: rgb(255, 255, 255); box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><br style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"/></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; font-size: 17px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; letter-spacing: 0.544px; text-align: justify; white-space: normal; widows: 1; line-height: 2em; background-color: rgb(255, 255, 255); box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;">3.王伟球,时äؓ东æ“v渔港酒楼实际控制人,其作ä¸ÞZº‹å‘雨‹‚šå¾è®‘֍•ä½çš„主要负责人,˜qåã€Šå¾½{‘法》、《徏讑ַ¥½E‹è´¨é‡ç®¡ç†æ¡ä¾‹ã€‹ç­‰å›½å®¶è§„定åQŒæœªä¾æ³•å§”托设计单位予以正规设计åÏx“…自组¾l‡å¼€å·¥å¾è®ùN›¨‹‚šï¼Œä¸”将雨棚å»ø™®¾™å¹ç›®éžæ³•å‘包¾l™æ— èµ„质的个体经营者进行施å·?雨棚投入使用后,又在没有设计验算、没有设计图¾U¸çš„情况下,随意寚w›¨‹‚šè¿›è¡Œç»“构改造,以上行äؓå¯ÆD‡´é›¨æ£šå·¥ç¨‹è´¨é‡æ ‡å‡†é™ä½ŽåQŒä¸¥é‡ä¸½W¦åˆå®‰å…¨è¦æ±‚åQŒå¯¹æœ¬æ¬¡äº‹æ•…负有主要责ä“Q。其行äؓ涉嫌工程重大安全事故¾|ªï¼Œå»ø™®®ç”±å¸‚公安局依法刑事立案˜q½ç©¶ã€?/p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; font-size: 17px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; letter-spacing: 0.544px; text-align: justify; white-space: normal; widows: 1; line-height: 2em; background-color: rgb(255, 255, 255); box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><br style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"/></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; font-size: 17px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; letter-spacing: 0.544px; text-align: justify; white-space: normal; widows: 1; line-height: 2em; background-color: rgb(255, 255, 255); box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;">4.司徒志诚åQŒç­¹å»ºé›¨‹‚šæ—¶ä»ÖM¸œ‹¹äh¸”港酒楼æ€È»ç†ï¼Œå…¶ä½œä¸ÞZº‹å‘雨‹‚šå¾è®‘֍•ä½çš„主要负责人,˜qåã€Šå¾½{‘法》、《徏讑ַ¥½E‹è´¨é‡ç®¡ç†æ¡ä¾‹ã€‹ç­‰å›½å®¶è§„定åQŒæœªä¾æ³•å§”托设计单位予以正规设计åÏx“…自组¾l‡å¼€å·¥å¾è®ùN›¨‹‚šï¼Œä¸”将雨棚å»ø™®¾™å¹ç›®éžæ³•å‘包¾l™æ— èµ„质的个体经营者进行施å·?在自íw«åƈ不具备相兌™µ„质和技术能力的情况下组¾l‡å’ŒæŒ‡å¯¼æ–½å·¥å•ä½æ–½å·¥åQŒä¸”未能发现和纠正施工中˜qåç›¸å…³æŠ€æœ¯è§„范、降低工½E‹è´¨é‡æ ‡å‡†çš„现象åQŒå¯¼è‡´é›¨‹‚šå·¥½E‹è´¨é‡æ ‡å‡†é™ä½Žï¼Œä¸¥é‡ä¸ç¬¦åˆå®‰å…¨è¦æ±‚,å¯ÒŽœ¬‹Æ¡äº‹æ•…负有主要责仅R€‚其行äؓ涉嫌工程重大安全事故¾|ªï¼Œå»ø™®®ç”±å¸‚公安局依法刑事立案˜q½ç©¶ã€?/p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; font-size: 17px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; letter-spacing: 0.544px; text-align: justify; white-space: normal; widows: 1; line-height: 2em; background-color: rgb(255, 255, 255); box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><br style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"/></p><p><section class="" powered-by="xiumi.us" style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; font-size: 17px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; letter-spacing: 0.544px; line-height: 27.2px; text-align: justify; white-space: normal; widows: 1; background-color: rgb(255, 255, 255); word-wrap: break-word !important;"><section style="margin: 0.5em 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important;"><section style="margin: 0px; padding: 0.3em 0.5em; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important; display: inline-block; border-radius: 0.5em; color: rgb(255, 255, 255); box-shadow: rgb(165, 165, 165) 0.2em 0.2em 0.1em; background-color: rgb(95, 156, 239);"><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; clear: both; min-height: 1em; word-wrap: break-word !important;">åQˆäºŒåQ‰å¾è®®ç»™äºˆè¡Œæ”¿å¤„¾|šçš„单位</p></section></section></section></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; font-size: 17px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; letter-spacing: 0.544px; text-align: justify; white-space: normal; widows: 1; line-height: 2em; background-color: rgb(255, 255, 255); box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;">1.东æ“v渔港酒楼åQŒä½œä¸ºé›¨‹‚šåŠ1-3层室内装修工½E‹çš„å»ø™®¾å•ä½å’Œå·¥½E‹å‘包方åQŒæœªä¾æ³•å§”托设计单位˜q›è¡Œæ­£è§„设计åQŒè¿æ³•å‘包给不具备资质的个äh˜q›è¡Œæ–½å·¥åQŒè¿è§„对雨棚¾l“æž„˜q›è¡Œæ”šw€ ï¼Œä¸”未依照相关技术规½E‹è§„定和合同¾U¦å®šå¯šw›¨‹‚šè¿›è¡Œå®šæœŸæ£€æŸ¥ã€ç»´æŠ¤ä¿å…?对事故发生负有主要责仅R€‚其中,对于其发包给不具备资质的个体¾lè¥è€…进行施工的˜qæ³•è¡ŒäؓåQŒä¾ç…§ã€Šå¾è®‘Ö·¥½E‹è´¨é‡ç®¡ç†æ¡ä¾‹ã€‹ç¬¬äº”十四条的规定,本应对其予以行政处罚åQŒä½†é‰´äºŽè¯¥å•ä½å·²æ³¨é”€åQŒå…äºˆè¿½½I¶å…¶è¡Œæ”¿æ³•å¾‹è´£ä“Qã€?/p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; font-size: 17px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; letter-spacing: 0.544px; text-align: justify; white-space: normal; widows: 1; line-height: 2em; background-color: rgb(255, 255, 255); box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><br style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"/></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; font-size: 17px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; letter-spacing: 0.544px; text-align: justify; white-space: normal; widows: 1; line-height: 2em; background-color: rgb(255, 255, 255); box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;">2.òqÏx¹–侨联åQŒä½œä¸ºé›¨‹‚šæ‰€å±žä¸»ä½“徏½{‘物的出¿UŸæ–¹åQŒå¯¹æ‰¿ç§Ÿæ–ÒŽœªä¾æ³•å§”托设计单位˜q›è¡Œè®¾è®¡ã€æœªæŒ‰è§„定委托有资质的施工单位施工徏è®ùN›¨‹‚šçš„è¡Œäؓ未及时予以制止,在收回雨‹‚šæ‰€æœ‰æƒåŽï¼ŒæœªæŒ‰ç…§ç›¸å…ÏxŠ€æœ¯è§„½E‹è§„定和合同¾U¦å®šå¯¹åå¡Œé›¨‹‚šè¿›è¡Œå®šæœŸæ£€æŸ¥å’Œ¾l´æŠ¤ä¿å…»åQŒåƈž®†è¯¥æœªç»‹‚€‹¹‹ã€ä¸½W¦åˆå®‰å…¨çš„å·¥½E‹å¾è®‘Ö¼ºåˆ¶æ€§æ ‡å‡†çš„雨棚˜qžåŒæ‰€å±žä¸»ä½“徏½{‘物出租åQŒå¯¹äº‹æ•…发生负有重要责ä“Q。其中,对于其出¿UŸè¯¥æœªç»‹‚€‹¹‹ã€ä¸½W¦åˆå®‰å…¨çš„å·¥½E‹å¾è®‘Ö¼ºåˆ¶æ€§æ ‡å‡†çš„雨棚的违法行为,由龙岗区房地产主½Ž¡éƒ¨é—¨ä¾æ®ã€Šå•†å“æˆ¿å±‹ç§Ÿèµç®¡ç†åŠžæ³•ã€‹ç¬¬äºŒåä¸€æ¡è§„定予以立案处¾|šã€?/p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; font-size: 17px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; letter-spacing: 0.544px; text-align: justify; white-space: normal; widows: 1; line-height: 2em; background-color: rgb(255, 255, 255); box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><br style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"/></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; font-size: 17px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; letter-spacing: 0.544px; text-align: justify; white-space: normal; widows: 1; line-height: 2em; background-color: rgb(255, 255, 255); box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;">¾læŸ¥åQŒè¯¥èµ·äº‹æ•…中åQŒæœªå‘现政府相关监管部门及其工作人员存在å¤ÞpŒæ¸ŽèŒæƒ…åŞã€?/p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; font-size: 17px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; letter-spacing: 0.544px; text-align: justify; white-space: normal; widows: 1; line-height: 2em; background-color: rgb(255, 255, 255); box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><br style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"/></p><p><section class="" powered-by="xiumi.us" style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; font-size: 17px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; letter-spacing: 0.544px; line-height: 27.2px; text-align: justify; white-space: normal; widows: 1; background-color: rgb(255, 255, 255); word-wrap: break-word !important;"><section style="margin: 0.55em 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important;"><section style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important; display: inline-block;"><section style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important;"><section style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important; display: inline-block; vertical-align: top; width: 2em; height: 2.16em; border-bottom-left-radius: 0.4em; border-top-left-radius: 0.4em; background-color: rgb(95, 156, 239);"><section style="margin: 0px; padding: 0px 0px 0px 0.5em; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important; line-height: 2.16em; width: 2em; height: 1em; color: rgb(255, 255, 255); font-size: 18px;"><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; clear: none; min-height: 1em; word-wrap: break-word !important;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;">äº?/strong></p></section></section><section style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important; display: inline-block; vertical-align: top; width: 0px; border-left-width: 0.5em; border-left-style: solid; border-left-color: rgb(95, 156, 239); border-top-width: 1.08em !important; border-top-style: solid !important; border-top-color: transparent !important; border-bottom-width: 1.08em !important; border-bottom-style: solid !important; border-bottom-color: transparent !important;"></section></section><section style="margin: -2.11111em 0px 0.1em 1em; padding: 0.2em 0.3em; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important; float: left; border: 1px solid rgb(95, 156, 239); border-radius: 0.4em;"><section style="margin: 0px 0px 0px 2px; padding: 0px 5px 0px 1.5em; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important; float: left; display: inline-block; vertical-align: top; font-size: 18px;"><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; clear: both; min-height: 1em; word-wrap: break-word !important;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important;">事故防范和整æ”ÒŽŽªæ–?/strong></p></section></section><section style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important; clear: both;"></section></section></section></section><section class="" powered-by="xiumi.us" style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; font-size: 17px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; letter-spacing: 0.544px; line-height: 27.2px; text-align: justify; white-space: normal; widows: 1; background-color: rgb(255, 255, 255); word-wrap: break-word !important;"><section style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important;"><section style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important;"></section></section></section><section class="" powered-by="xiumi.us" style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; font-size: 17px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; letter-spacing: 0.544px; line-height: 27.2px; text-align: justify; white-space: normal; widows: 1; background-color: rgb(255, 255, 255); word-wrap: break-word !important;"><section style="margin: 0.5em 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important;"><section style="margin: 0px; padding: 0.3em 0.5em; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important; display: inline-block; border-radius: 0.5em; color: rgb(255, 255, 255); box-shadow: rgb(165, 165, 165) 0.2em 0.2em 0.1em; background-color: rgb(95, 156, 239);"><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; clear: both; min-height: 1em; word-wrap: break-word !important;">åQˆä¸€åQ‰ç‘ô¾l­æ·±å…¥ç»„¾l‡å¼€å±•æ—¢æœ‰æˆ¿å±‹ç»“构安全排查整治行åŠ?/p></section></section></section></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; font-size: 17px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; letter-spacing: 0.544px; text-align: justify; white-space: normal; widows: 1; line-height: 2em; background-color: rgb(255, 255, 255); box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;">充分认识当前既有房屋安全形势的严å³ÀL€§ï¼Œ¾l§ç®‹æ·±å…¥¾l„织开展既有房屋结构安全专™åҎŽ’查整治行动,¼‹®ä¿æˆ¿å±‹¾l“构安全åQŒæœ‰æ•ˆé˜²èŒƒéåˆ‰™‡ç‰¹å¤§å®‰å…¨äº‹æ•…发生。市住房å»ø™®¾å±€è¦æŒ‰ç…§ã€Šæ·±åœ›_¸‚安委会关于印发〈深圛_¸‚2018òq´åº¦è§£å†³å®‰å…¨ç”Ÿäñ”领域½Hå‡ºé—®é¢˜å·¥ä½œæ–ÒŽ¡ˆã€‰çš„通知ã€?深安ã€?018ã€?å?要求åQŒè¿›ä¸€æ­¥åŠ å¤§ç»Ÿ½{ҎŒ‡å¯¼åŠ›åº¦ï¼Œå®Œå–„政策åQŒå¾ç«‹æ ‡å‡†ï¼ŒåŠ å¼ºç£æŸ¥ç£åŠžåQŒä»¥æ›´ä¸¥ã€æ›´å®žçš„措施åQŒç¡®ä¿å„™å¹å·¥ä½œè½å®žåˆ°ä½ã€‚对于工作进展缓慢、排查力度偏å¼Þqš„区,要合理运用行政手ŒDµï¼Œž®†æŽ’查整æ²ÕdŽ‹åŠ›ä¼ å¯ÆD‡³å„区、街道,¼‹®ä¿æ•´æ²»ä»ÕdŠ¡åœ†æ»¡å®Œæˆã€‚各åŒ?新区)要按照全市统一部çÖvåQŒæ˜Ž¼‹®è´£ä»»è¾¹ç•Œï¼ŒåŠ å¿«æ•´æ²»å·¥ä½œ˜q›åº¦åQŒä»¥æ›´é«˜çš„要求、更大的力度、更严的举措åQŒä¸¥æ ÆD½å®žæˆ¿å±‹ç»“构安全防范属地管理责任,严格查处房屋使用安全˜qæ³•˜qè§„è¡ŒäؓåQŒåˆ‡å®žæ¶ˆé™¤æ—¢æœ‰æˆ¿å±‹å®‰å…¨éšæ‚£ã€?/p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; font-size: 17px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; letter-spacing: 0.544px; text-align: justify; white-space: normal; widows: 1; line-height: 2em; background-color: rgb(255, 255, 255); box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><br style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"/></p><p><section class="" powered-by="xiumi.us" style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; font-size: 17px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; letter-spacing: 0.544px; line-height: 27.2px; text-align: justify; white-space: normal; widows: 1; background-color: rgb(255, 255, 255); word-wrap: break-word !important;"><section style="margin: 0.5em 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important;"><section style="margin: 0px; padding: 0.3em 0.5em; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important; display: inline-block; border-radius: 0.5em; color: rgb(255, 255, 255); box-shadow: rgb(165, 165, 165) 0.2em 0.2em 0.1em; background-color: rgb(95, 156, 239);"><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; clear: both; min-height: 1em; word-wrap: break-word !important;">åQˆäºŒ )严格遵守先设计后施工的基本徏讄¡¨‹åº?/p></section></section></section><section class="" powered-by="xiumi.us" style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; font-size: 17px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; letter-spacing: 0.544px; line-height: 27.2px; text-align: justify; white-space: normal; widows: 1; background-color: rgb(255, 255, 255); word-wrap: break-word !important;"><section style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important;"><section style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important;"></section></section></section></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; font-size: 17px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; letter-spacing: 0.544px; text-align: justify; white-space: normal; widows: 1; line-height: 2em; background-color: rgb(255, 255, 255); box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;">《徏讑ַ¥½E‹è´¨é‡ç®¡ç†æ¡ä¾‹ã€‹ç¬¬äº”条规定“从事徏讑ַ¥½E‹æ´»åŠ¨ï¼Œå¿…须严格执行基本å»ø™®¾½E‹åºåQŒåšæŒå…ˆå‹˜å¯Ÿã€åŽè®¾è®¡ã€å†æ–½å·¥çš„原则”,房屋建筑工程各方责ä“Qä¸ÖM½“应严格按照法律法规的相关规定˜q›è¡Œå·¥ç¨‹å»ø™®¾ã€?br style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"/></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; font-size: 17px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; letter-spacing: 0.544px; text-align: justify; white-space: normal; widows: 1; line-height: 2em; background-color: rgb(255, 255, 255); box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><br style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"/></p><p><section class="" powered-by="xiumi.us" style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; font-size: 17px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; letter-spacing: 0.544px; line-height: 27.2px; text-align: justify; white-space: normal; widows: 1; background-color: rgb(255, 255, 255); word-wrap: break-word !important;"><section style="margin: 0.5em 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important;"><section style="margin: 0px; padding: 0.3em 0.5em; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important; display: inline-block; border-radius: 0.5em; color: rgb(255, 255, 255); box-shadow: rgb(165, 165, 165) 0.2em 0.2em 0.1em; background-color: rgb(95, 156, 239);"><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; clear: both; min-height: 1em; word-wrap: break-word !important;">åQˆä¸‰ )物业产权人和使用äºø™¦åŠ å¼ºå¯¹ç‰©ä¸šå®‰å…¨æ€§çš„日常½Ž¡ç†</p></section></section></section><section class="" powered-by="xiumi.us" style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; font-size: 17px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; letter-spacing: 0.544px; line-height: 27.2px; text-align: justify; white-space: normal; widows: 1; background-color: rgb(255, 255, 255); word-wrap: break-word !important;"><section style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important;"><section style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important;"></section></section></section></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; font-size: 17px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; letter-spacing: 0.544px; text-align: justify; white-space: normal; widows: 1; line-height: 2em; background-color: rgb(255, 255, 255); box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;">1.å»ø™®®å¯¹äöL联大厦经‹‚€‹¹‹å­˜åœ¨å®‰å…¨éšæ‚£çš„部位全部予以拆除ã€?/p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; font-size: 17px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; letter-spacing: 0.544px; text-align: justify; white-space: normal; widows: 1; line-height: 2em; background-color: rgb(255, 255, 255); box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><br style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"/></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; font-size: 17px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; letter-spacing: 0.544px; text-align: justify; white-space: normal; widows: 1; line-height: 2em; background-color: rgb(255, 255, 255); box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;">2.物业产权人和使用äºø™¦åŠ å¼ºå¯¹ç‰©ä¸šçš„日常‹‚€æŸ¥å’Œ¾l´æŠ¤å·¥ä½œåQŒå°¤å…¶æ³¨æ„å¾½{‘物的悬挑、凸出构件、楼梯间½{‰éƒ¨ä½ï¼Œå¦‚发生构件出现耐久性损伤应立即˜q›è¡Œä¿®è¡¥å¤„理åQŒä»¥¼‹®ä¿¾l“构的安全性能满èƒö设计使用òq´é™å†…的要求ã€?/p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; font-size: 17px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; letter-spacing: 0.544px; text-align: justify; white-space: normal; widows: 1; line-height: 2em; background-color: rgb(255, 255, 255); box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><br style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"/></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; font-size: 17px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; letter-spacing: 0.544px; text-align: justify; white-space: normal; widows: 1; line-height: 2em; background-color: rgb(255, 255, 255); box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;">3.物业产权人和使用äºÞZ¸å¾—擅自改变按照规划徏讄¡š„公共建筑和共用设施用途,不得擅自改徏物业å…Þq”¨éƒ¨ä½ã€?/p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; font-size: 17px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; letter-spacing: 0.544px; text-align: justify; white-space: normal; widows: 1; line-height: 2em; background-color: rgb(255, 255, 255); box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><br style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"/></p><p><section class="" powered-by="xiumi.us" style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; font-size: 17px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; letter-spacing: 0.544px; line-height: 27.2px; text-align: justify; white-space: normal; widows: 1; background-color: rgb(255, 255, 255); word-wrap: break-word !important;"><section style="margin: 0.5em 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important;"><section style="margin: 0px; padding: 0.3em 0.5em; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important; display: inline-block; border-radius: 0.5em; color: rgb(255, 255, 255); box-shadow: rgb(165, 165, 165) 0.2em 0.2em 0.1em; background-color: rgb(95, 156, 239);"><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; clear: both; min-height: 1em; word-wrap: break-word !important;">åQˆå›› )å»ø™®¾å•ä½è¦åˆ‡å®žè½å®žä¸»ä½“责任,加强™å¹ç›®½Ž¡ç†</p></section></section></section></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; font-size: 17px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; letter-spacing: 0.544px; text-align: justify; white-space: normal; widows: 1; line-height: 2em; background-color: rgb(255, 255, 255); box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;">å»ø™®¾å•ä½åº”当ž®†æ–½å·¥å›¾è®¾è®¡æ–‡äšg报县¾U§ä»¥ä¸Šäh民政府徏设行政主½Ž¡éƒ¨é—¨æˆ–者其他有关部门审æŸ?未经审查批准的,不得使用。在领取施工许可证或者开工报告前åQŒåº”当按照国家有兌™§„定办理工½E‹è´¨é‡ç›‘督手¾l­ã€‚房屋徏½{‘ä‹É用者在使用˜q‡ç¨‹ä¸­ï¼Œä¸å¾—擅自变动房屋建筑ä¸ÖM½“和承重结构。应当严格按照国家有å…Ïx¡£æ¡ˆç®¡ç†çš„规定åQŒåŠæ—¶æ”¶é›†ã€æ•´ç†å¾è®ùN¡¹ç›®å„环节的文件资料,建立、健全徏è®ùN¡¹ç›®æ¡£æ¡ˆï¼Œòq¶åœ¨å»ø™®¾å·¥ç¨‹ç«£å·¥éªŒæ”¶åŽï¼ŒåŠæ—¶å‘徏设行政主½Ž¡éƒ¨é—¨æˆ–者其他有关部门移交徏è®ùN¡¹ç›®æ¡£æ¡ˆã€?/p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; font-size: 17px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; letter-spacing: 0.544px; text-align: justify; white-space: normal; widows: 1; line-height: 2em; background-color: rgb(255, 255, 255); box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><br style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"/></p><p><section class="" powered-by="xiumi.us" style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; font-size: 17px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; letter-spacing: 0.544px; line-height: 27.2px; text-align: justify; white-space: normal; widows: 1; background-color: rgb(255, 255, 255); word-wrap: break-word !important;"><section style="margin: 0.5em 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important;"><section style="margin: 0px; padding: 0.3em 0.5em; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important; display: inline-block; border-radius: 0.5em; color: rgb(255, 255, 255); box-shadow: rgb(165, 165, 165) 0.2em 0.2em 0.1em; background-color: rgb(95, 156, 239);"><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; clear: both; min-height: 1em; word-wrap: break-word !important;">åQˆäº” )设计单位要依法开展徏讑ַ¥½E‹è®¾è®¡å·¥ä½?/p></section></section></section><section class="" powered-by="xiumi.us" style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; font-size: 17px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; letter-spacing: 0.544px; line-height: 27.2px; text-align: justify; white-space: normal; widows: 1; background-color: rgb(255, 255, 255); word-wrap: break-word !important;"><section style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important;"><section style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important;"></section></section></section></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; font-size: 17px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; letter-spacing: 0.544px; text-align: justify; white-space: normal; widows: 1; line-height: 2em; background-color: rgb(255, 255, 255); box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;">设计单位必须按照工程å»ø™®¾å¼ºåˆ¶æ€§æ ‡å‡†è¿›è¡Œè®¾è®¡ï¼Œòq¶å¯¹è®¾è®¡çš„质量负责。设计单位在设计文äšg中选用的徏½{‘材料、徏½{‘构配äšg和设备,应当注明规格、型受÷€æ€§èƒ½½{‰æŠ€æœ¯æŒ‡æ ‡ï¼Œå…¶è´¨é‡è¦æ±‚å¿…™åȝ¬¦åˆå›½å®¶è§„定的标准。应当就审查合格的施工图设计文äšg向施工单位作å‡ø™¯¦¾l†è¯´æ˜Žã€?br style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"/></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; font-size: 17px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; letter-spacing: 0.544px; text-align: justify; white-space: normal; widows: 1; line-height: 2em; background-color: rgb(255, 255, 255); box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><br style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"/></p><p><section class="" powered-by="xiumi.us" style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; font-size: 17px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; letter-spacing: 0.544px; line-height: 27.2px; text-align: justify; white-space: normal; widows: 1; background-color: rgb(255, 255, 255); word-wrap: break-word !important;"><section style="margin: 0.5em 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important;"><section style="margin: 0px; padding: 0.3em 0.5em; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important; display: inline-block; border-radius: 0.5em; color: rgb(255, 255, 255); box-shadow: rgb(165, 165, 165) 0.2em 0.2em 0.1em; background-color: rgb(95, 156, 239);"><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; clear: both; min-height: 1em; word-wrap: break-word !important;">åQˆå…­ )施工单位要依法开展徏讑ַ¥½E‹æ–½å·¥ï¼Œæ‰¿æ‹…施工质量责ä“Q</p></section></section></section><section class="" powered-by="xiumi.us" style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; font-size: 17px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; letter-spacing: 0.544px; line-height: 27.2px; text-align: justify; white-space: normal; widows: 1; background-color: rgb(255, 255, 255); word-wrap: break-word !important;"><section style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important;"><section style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important;"></section></section></section></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; font-size: 17px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; letter-spacing: 0.544px; text-align: justify; white-space: normal; widows: 1; line-height: 2em; background-color: rgb(255, 255, 255); box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;">施工单位必须按照工程设计囄¡º¸å’Œæ–½å·¥æŠ€æœ¯æ ‡å‡†æ–½å·¥ï¼Œä¸å¾—擅自修改工程设计åQŒä¸å¾—偷工减料。施工单位在施工˜q‡ç¨‹ä¸­å‘现设计文件和囄¡º¸æœ‰å·®é”™çš„åQŒåº”当及时提出意见和å»ø™®®ã€‚å¿…™åÕd¾ç«‹ã€å¥å…¨æ–½å·¥è´¨é‡çš„‹‚€éªŒåˆ¶åº¦ï¼Œä¸¥æ ¼å·¥åº½Ž¡ç†åQŒä½œå¥½éšè”½å·¥½E‹çš„质量‹‚€æŸ¥å’Œè®°å½•ã€‚对施工中出现质量问题的å»ø™®¾å·¥ç¨‹æˆ–者竣工验收不合格的徏讑ַ¥½E‹ï¼Œåº”当负责˜q”ä¿®ã€?br style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"/></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; font-size: 17px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; letter-spacing: 0.544px; text-align: justify; white-space: normal; widows: 1; line-height: 2em; background-color: rgb(255, 255, 255); box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><br style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"/></p><p><section class="" powered-by="xiumi.us" style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; font-size: 17px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; letter-spacing: 0.544px; line-height: 27.2px; text-align: justify; white-space: normal; widows: 1; background-color: rgb(255, 255, 255); word-wrap: break-word !important;"><section style="margin: 0.5em 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important;"><section style="margin: 0px; padding: 0.3em 0.5em; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important; display: inline-block; border-radius: 0.5em; color: rgb(255, 255, 255); box-shadow: rgb(165, 165, 165) 0.2em 0.2em 0.1em; background-color: rgb(95, 156, 239);"><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; clear: both; min-height: 1em; word-wrap: break-word !important;">åQˆä¸ƒ )建立健全既有房屋½Ž¡ç†æœºåˆ¶</p></section></section></section></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; font-size: 17px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; letter-spacing: 0.544px; text-align: justify; white-space: normal; widows: 1; line-height: 2em; background-color: rgb(255, 255, 255); box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;">1.加强法律法规å»ø™®¾åQŒä¾æ³•ç›‘督管理。完善和加强房屋安全½Ž¡ç†åQŒé€šè¿‡å¥å…¨å›½å®¶å’Œåœ°æ–¹äºŒ¾U§æ³•è§„规章,˜q›ä¸€æ­¥æ˜Žæ™°æ—¢æœ‰æˆ¿å±‹å®‰å…¨ç®¡ç†æ¶‰åŠçš„各职能部门的工作内容及职责。划定政府、äñ”权äh和ä‹É用äh应有的权利、责仅R€‚做åˆîC¾æ³•ä¾ç« ç®¡ç†æˆ¿å±‹å®‰å…¨å·¥ä½œï¼Œä¾æ³•æ²È†æˆ¿å±‹å®‰å…¨ã€?/p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; font-size: 17px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; letter-spacing: 0.544px; text-align: justify; white-space: normal; widows: 1; line-height: 2em; background-color: rgb(255, 255, 255); box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;">  </p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; font-size: 17px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; letter-spacing: 0.544px; text-align: justify; white-space: normal; widows: 1; line-height: 2em; background-color: rgb(255, 255, 255); box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;">2.推行房屋安全鉴定机构市场准入制度。鉴于我国危旧房屋量大面òqѝ€æ•´æ²»éš¾åº¦è¾ƒå¤§çš„特点åQŒé€æ­¥æŽ¨è¡Œæˆ¿å±‹å®‰å…¨é‰´å®šæœºæž„资质动态管理和市场准入制度åQŒåƈ制定相应鉴定½Ž¡ç†åŠžæ³•åQŒä‹É房屋安全鉴定作äؓ一个涉及公共安全、生命胦产安全的行äؓ朝着专业化、市场化、社会化方向发展ã€?/p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; font-size: 17px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; letter-spacing: 0.544px; text-align: justify; white-space: normal; widows: 1; line-height: 2em; background-color: rgb(255, 255, 255); box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><br style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"/></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; font-size: 17px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; letter-spacing: 0.544px; text-align: justify; white-space: normal; widows: 1; line-height: 2em; background-color: rgb(255, 255, 255); box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;">3.建立健全房屋安全½Ž¡ç†åŠ¨æ€ä¿¡æ¯ç³»¾lŸã€‚徏议整合现有房屋äñ”权登记系¾lŸã€æˆ¿å±‹å¾è®¾ä¿¡æ¯ã€åŸŽå»ºæ¡£æ¡ˆä¿¡æ¯ï¼Œå»ºç«‹æˆ‘市既有房屋安全½Ž¡ç†ä¿¡æ¯¾pȝ»Ÿã€‚一斚w¢ä¸ºæˆ¿å±‹å®‰å…¨ç®¡ç†æœºæž„的讄¡½®ã€èµ„金以及下一步工作提供数据基¼‹€;另一斚w¢æ˜¯äؓ既有房屋安全预警、提醒制度提供信息åã^収ͼŒå®žçŽ°æˆ¿å±‹å®‰å…¨åŠ¨æ€ç®¡ç†ã€?/p><p><br/></p></span></span> <span id="PageNum"></span> <p class="SP1">ã€?a href="javascript:window.external.addFavorite(window.location.href,'雨篷坍塌åQŒè¢«˜q½åˆ‘责!风险无小äº?)">收藏此页</a>】ã€?a href="javascript:doZoom(16)">å¤?/a> <a href="javascript:doZoom(14)">ä¸?/a> <a href="javascript:doZoom(12)">ž®?/a>】ã€?a href="javascript:LoadPrintJs()">打印</a>】ã€?a href="javascript:window.close()">关闭</a>ã€?/p> <div style="display: none;"><input name="Txt_InfoID" type="text" value="4154" id="Txt_InfoID" /></div> </div> </div> </div> <div class="Right" id="WinRight"> <div class="D1"> <div class="D1_T">最æ–îC¿¡æ?/div> <div class="D1_C" id="showArea"></div> </div> <div class="D4"> <input name="Txt_SearchKey" type="text" id="Txt_SearchKey" class="Txt_SearchKey" /> <input type="submit" name="But_Search" value="搜烦" id="But_Search" class="But_Search" /> </div> <div class="D3"> <div class="S_B_01"> <ul> <li><a href="/info/Module/Tem01/?moduleCode=101003" target="_blank"><img src="/images/link1.jpg" alt="办事指南" /></a></li> <li><a href="/info/Module/Tem01/?moduleCode=101018" target="_blank"><img src="/images/link2.jpg" alt="下蝲中心" /></a></li> <li><a href="/info/Module/Tem01/?moduleCode=101017001" target="_blank"><img src="/images/link3.jpg" alt="企业招聘" /></a></li> <li><a href="/info/Module/Tem01/?moduleCode=101017002" target="_blank"><img src="/images/link4.jpg" alt="个äh求职" /></a></li> </ul> </div> </div> </div> </div> <div class="defCopy"> <div class="CopyPageW"> <div class="Copyright"> <div class="Copy_Tit">友情链接åQ?/div> <div class="Copy_L"> <div class="Copy_L_P"> <ul> <li><a target="_blank"><img src="/Upload/FriendShipPic/20158172262670663.jpg" title="中国住房与城乡徏è®ùNƒ¨"></a></li> <li><a target="_blank"><img src="/Upload/FriendShipPic/20158172272840834.jpg" title="住房与城乡徏è®ùNƒ¨æ‰§ä¸šæ³¨å†Œä¸­å¿ƒ"></a></li> <li><a target="_blank"><img src="/Upload/FriendShipPic/20172228405041842.jpg" title="沛_—省住房和城乡å»ø™®¾åŽ?></a></li> <li><a target="_blank"><img src="/Upload/FriendShipPic/20158172275026441.jpg" title="中国勘察设计协会"></a></li> <li><a target="_blank"><img src="/Upload/FriendShipPic/201810181433294845.jpg" title="沛_—政务服务¾|?></a></li> </ul> </div> <div class="Copy_L_C"> <select name="CopyRight1$DDL_ZNBM" id="CopyRight1_DDL_ZNBM" onchange="NewOpen(this);"> <option value="0">---职能部门---</option> <option value="http://www.mohurd.gov.cn/">中华人民共和国徏è®ùNƒ¨</option> <option value="http://www.pqrc.org.cn/">å»ø™®¾éƒ¨æ‰§ä¸šæ³¨å†Œä¸­å¿?/option> <option value="http://www.chinaeda.org/">中国勘察设计协会</option> <option value="http://www.hnjs.gov.cn/">沛_—省住房和城乡å»ø™®¾åŽ?/option> <option value="http://www.henanjs.com/">省徏设执业资格注册中å¿?/option> <option value="http://www.hnzwfw.gov.cn/hnzw/bmft/index/bm_index.do?webId=1&deptid=001001020">沛_—政务服务¾|?/option> </select> <select name="CopyRight1$DDL_DSLJ" id="CopyRight1_DDL_DSLJ" onchange="NewOpen(this);"> <option value="0">---地市链接---</option> <option value="http://zjw.nanyang.gov.cn/">南阳市住房和城乡å»ø™®¾å§”员ä¼?/option> <option value="http://www.jzjsw.gov.cn/">焦作å»ø™®¾¾|?/option> <option value="http://zjj.hebi.gov.cn/">鹤壁市住房和城乡å»ø™®¾å±€</option> <option value="http://www.xxszjj.gov.cn/">æ–îC¹¡å¸‚住房和城乡å»ø™®¾å§”员ä¼?/option> <option value="http://www.lycj.gov.cn/">‹z›é˜³åŸŽå¾ä¿¡æ¯¾|?/option> <option value="http://ayzjj.anyang.gov.cn/index.jsp">安阳市住房和城乡å»ø™®¾å±€</option> <option value="http://www.luohejw.gov.cn/">漯河市城乡徏讑֧”员会</option> <option value="http://www.xcszjj.gov.cn/">许昌市住房和城乡å»ø™®¾å±€</option> <option value="http://www.zkzj.gov.cn/">周口市住房和城乡å»ø™®¾å±€</option> <option value="http://www.zmdjsw.gov.cn/main/84-1.html">驻马店市住房和城乡徏讑ֱ€</option> <option value="http://www.smxec.com/Index.asp">三门峡徏设信息网</option> <option value="http://www.jyszjj.gov.cn/">‹¹Žæºå¸‚住房和城乡å»ø™®¾å±€</option> <option value="http://www.pyjs.gov.cn/class.asp?class=58">‹È®é˜³å¸‚徏讄¡½‘</option> <option value="http://www.xyjw.gov.cn/">信阳市住房和城乡å»ø™®¾å±€</option> <option value="http://www.sqzj.gov.cn/index.html">商丘市住房和城乡å»ø™®¾å±€</option> <option value="http://www.kfjs.gov.cn/kcsj/">开ž®å¸‚住房和城乡徏讑ֱ€</option> <option value="http://www.kjks.com/">郑州勘察设计信息¾|?/option> </select> <select name="CopyRight1$DDL_YHXH" id="CopyRight1_DDL_YHXH" onchange="NewOpen(this);"> <option value="0">---友好协会---</option> <option value="http://www.haec.org.cn/">沛_—省徏讄¡›‘理协ä¼?/option> <option value="http://www.hngczlxxw.com/f">沛_—省徏讑ַ¥½E‹è´¨é‡ç›‘督检‹¹‹è¡Œä¸šåä¼?/option> <option value="http://www.hnqgw.cn/">沛_—省墙体材料协ä¼?/option> <option value="http://www.hnfdc.org.cn/">沛_—省房åœîCñ”业协ä¼?/option> <option value="http://www.hngcjs.net/">沛_—工程å»ø™®¾ä¿¡æ¯¾|?/option> <option value="http://www.hnrea.org.cn/">沛_—省房åœîCñ”ä¼îC­h师与¾lçºªäººåä¼?/option> <option value="http://www.hncen.net/">沛_—省徏设教育协ä¼?/option> <option value="http://hnjskjxh.com/">沛_—省徏讄¡§‘技协会</option> </select> 您是½W¬ï¼š<span id="CopyRight1_Lab_WebCount"><img src='/images/count/0.gif'><img src='/images/count/0.gif'><img src='/images/count/1.gif'><img src='/images/count/7.gif'><img src='/images/count/8.gif'><img src='/images/count/1.gif'><img src='/images/count/0.gif'><img src='/images/count/9.gif'><img src='/images/count/6.gif'><img src='/images/count/4.gif'></span>讉K—®è€? </div> </div> <div class="Copy_R"> 版权所æœ?沛_—省工½E‹å‹˜å¯Ÿè®¾è®¡è¡Œä¸šåä¼?br> 备案序号åQ?a target="_blank" style="color:white;">豫ICPå¤?6038403å?1</a><br> 技术支持:沛_—智邦¿U‘技有限公司 </div> <div class="Copy-Center-WX"></div> </div> </div> </div> <script language="javascript" type="text/javascript"> function NewOpen(DDL_obj) { var index = DDL_obj.selectedIndex; var webUrl = DDL_obj.options[index].value; window.open(webUrl); } </script> <script language='javascript'>SetA(9, 1); SelID=9</script></form> <a href="http://www.pw163.com/">ÌìÌì¿´ÌØÉ«´óƬÊÓƵ</a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html> <script id="COUNTER_FORIE" type="text/javascript"></script> <script type="text/javascript" src="/PClass/Js/show_TZ.js"></script> <script type="text/javascript"> function resizeImg(obj) { var obj = document.getElementById(obj); var objContent = obj.innerHTML; var imgs = obj.getElementsByTagName('img'); if(imgs==null) return; for(var i=0; i<imgs.length; i++) { if(imgs[i].width>600) { imgs[i].width = 600; } } } window.onload = function () { resizeImg('Lab_Content'); SetPageHeight(); } </script>